Des de Tecnocampus, et portem set píndoles d’innovació per tal de presentar-te solucions innovadores que donen resposta a set reptes actuals de l’economia de les cures. 

Accedeix a les píndoles, després de la breu contextualització que trobaràs a continuació, i coneix la innovació existent en aquest àmbit, com es desenvolupa i com aquesta és una eina fonamental per donar resposta a aquests reptes.

 

Què és l'Economia de les cures?

L'economia de les cures és el model, basat en el paradigma del "Caring human being", que comprèn la producció, distribució, intercanvi i consum de serveis, activitats i pràctiques necessàries per a l’existència i reproducció de les persones. Inclou tant els serveis professionals remunerats, que van des de l'atenció mèdica i l'educació fins a l'assistència social, com el treball no remunerat, com les tasques de la llar i de cura no reconeguda. 

Aquest enfocament reconeix i valora la importància econòmica de les activitats de cura, cerca equilibrar les responsabilitats entre gèneres i advoca per polítiques que reconeguin i redistribueixin equitativament aquestes tasques. En resum, l'economia de les cures es centra en comprendre, mesurar i valorar les contribucions econòmiques del treball de cura en les seves diverses formes.

Quins àmbits comprèn l’economia de les cures?

En l'economia de les cures, es poden identificar diversos àmbits que exerceixen un paper clau en la prestació de serveis de cura i benestar. 

La col·laboració interdisciplinària entre aquests professionals és essencial per a abordar integralment les necessitats de cura de les persones. 

Alguns d’aquests àmbits són:

Atenció sanitària

Inclou serveis mèdics i terapèutics destinats a mantenir o millorar la salut de les persones

Atenció sociosanitària

Engloba serveis que integren l'atenció sanitària i social, abordant les necessitats mèdiques i socials de manera coordinada i holística.

Altres serveis d'atenció a les persones

comprèn activitats transversals destinades a satisfer les necessitats individuals de les persones, com les activitats fisicoesportives, les de lleure o els serveis de cura de la llar.

Educació

Engloba l'ensenyament i la formació abastant totes les etapes de la vida així com els seus aspectes educatius i emocionals.

Innovació i desenvolupament

Engloba la creació de noves solucions, tecnologies i enfocaments que millorin l'eficiència i qualitat en la prestació de serveis de cura.

Suport a l'emprenedoria i empreses

Implica la promoció i assistència a iniciatives emprenedores i empreses que desenvolupen solucions innovadores i sostenibles en l'àmbit de la cura.

Administració pública

inclou la gestió i coordinació de polítiques, programes i serveis públics relacionats amb la cura i el benestar de les persones.

Com ajuda la innovació en l’àmbit de l’economia de les cures?

La innovació exerceix un paper fonamental en l'impuls de l'economia de les cures, en introduir millores i eficiències en diversos aspectes. 

Alguns exemples de com la innovació pot beneficiar l’economia de les cures són:

 • Desenvolupament de nous serveis i solucions

  Identificació i creació de serveis i solucions noves per a abordar mancances en l'atenció i la cura. Això diversifica l’oferta i millora l'atenció integral. 

 • Optimització de processos

  Millora dels serveis destinats a la cura de les persones. En fer-ho, es redueixen costos, s'assignen recursos de manera més eficaç i es millora la qualitat de l'atenció. 

 • Personalització i accessibilitat

  Introducció de serveis més personalitzats i centrats en l'usuari. Això condueix a una millor qualitat de vida per als qui reben cura així com major satisfacció i adaptabilitat a necessitats individuals. 

 • Col·laboració interdisciplinària

  Foment de la col·laboració entre disciplines i professionals en la cura. Això permet un enfocament més complet, millora la coordinació i proporciona una atenció més cohesionada. 

 • Millora competencial

  Millora de les habilitats i competències del personal de cura a través del coneixement i adopció de nous mètodes i eines dirigides a l’atenció a la cura. Resulta en una atenció de major qualitat i adaptabilitat. 

 • Avaluació contínua i retroalimentació

  Implementació de sistemes de recull i anàlisis de dades. Aquest enfocament permet millores contínues, adaptant-se a canvis en les necessitats i garantint una atenció d'alta qualitat. 

Accedeix a les nostres píndoles d'innovació

Accedeix a les píndoles formatives sobre com innovar en l'àmbit de l'economia de les cures

Autonomia i qualitat de vida

Ves-hi!

Envelliment actiu i saludable

Accedeix

Atenció integrada

ves-hi

Desinstitucionalització de l'atenció

Accedeix

Soledat no desitjada

Ves-hi

Personalització i accés a la tecnologia

Accedeix

Nous models d'habitatge

Ves-hi

Altres àrees i oportunitats de millora:

Tens algun dubte o comentari?

Vols innovar en aquest sector i el que t'hem explicat no s'adapta a la realitat de la teva empresa? Posa't en contacte amb nosaltres i trobarem un encaix per a tu i la teva empresa.

CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Amb el suport de: