Requisits d’accés i titulació

Màsters oficials

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri  d’Educació, Cultura I Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Els màsters ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica, professional o adquirir competències en la investigació.

Requisits d'accés:
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir amb els requisits específics del màster corresponent.

Titulació:
Títol de màster universitari expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest tipus de màsters representen la via ordinària d’accés a un programa de doctorat i estan reconeguts a l’EEES.

Màsters propis i postgraus

Els màsters propis i els postgraus són cursos d’especialització amb una clara orientació professional. Dirigits a estudiants universitaris, graduats i llicenciats. Els postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives i els objectius professionals de cada persona. Els Diplomes de Postgrau tenen un mínim de 30 crèdits ECTS, els Cursos de Postgrau un mínim de 10 crèdits ECTS i el Màsters propis entre 60 i 120 crèdits ECTS.

Normativa UPF de Postgraus/Màsters títol propi

Requisits d’accés:
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir els requisits d’admissió específics de cada programa.

Titulació:
Títol de màster, diploma o curs de postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Cursos d’especialització

Cursos de perfeccionament professional i d'actualització. Estan orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general. Aquests programes poden ser de curta o llarga durada. La seva superació atorga un certificat emès per TecnoCampus - centre adscrit a la UPF.

Requisits d’accés:
En funció de cada programa.

Titulació:
Certificat d'assistència / aprofitament del curs expedit per TecnoCampus - centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Què he de fer per matricular-me?

Tots els processos de preinscripció, admissió i matriculació són virtuals*. No obstant això, si el que vols és inscriure't a un màster o postgrau si us plau revisa els enllaços de sota, ja que trobarà la informació d'inscripció més detallada.

* Cal tenir en compte que per tancar tot el procés de matrícula caldrà presentar de manera presencial o mitjançant correu postal la documentació acadèmica original o fotocòpies compulsades.

 

  • Revisa els requisitis d'accés del programa al qual vols accedir i prepara la documentació en pdf

  • Registra't a l'aplicació de preinscripció amb les teves dades personals i puja la documentació sol·licitada

  • Una cop admès/admesa al curs, fes el pagament de la reserva de plaça mitjançant TPV, transferència o abonaré

  • Contactarem amb tu per formalitzar la matrícula i un cop hagis acceptat i abonat l'import corresponent ja estaràs matriculat/da. Benvingut/da a TecnoCampus!

Inscripció als Màsters Universitaris (títol oficial)

Accedeix

Inscripció als Màsters propis i Postgraus

Accedeix

Vols rebre més informació?

Pots trobar més informació a la web de cada curs, on disposaràs també de la possibilitat de sol·licitar una entrevista personal amb la coordinació del programa o veure sessions informatives d'edicions anteriors. Si segueixes tenint dubtes també pots posar-te en contacte amb HUB4T, departament de Formació Permanent del TecnoCampus a través del següent enllaç.