Requisits d’accés i titulació

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri  d’Educació, Cultura I Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EES). Els programes tenen un reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics. Els màsters ofereixen una formació especialitzada d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica, professional o adquirir competències en la investigació.

Requisits d'accés:
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir amb els requisits específics del màster corresponent.

Titulació:
Títol de màster universitari expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest tipus de màsters representen la via ordinària d’accés a un programa de doctorat i estan reconeguts a l’EEES.

Consulta l'oferta de Màsters oficials

Els màsters propis i els postgraus són cursos d’especialització amb una clara orientació professional. Dirigits a estudiants universitaris, graduats i llicenciats. Els postgraus tenen l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats formatives i els objectius professionals de cada persona. Els Diplomes de Postgrau tenen un mínim de 30 crèdits ECTS, els Cursos de Postgrau un mínim de 10 crèdits ECTS i el Màsters propis entre 60 i 120 crèdits ECTS.

Normativa UPF de Postgraus/Màsters títol propi

Requisits d’accés:
Estar en possessió d’una titulació universitària i complir els requisits d’admissió específics de cada programa.

Titulació:
Títol de màster, diploma o curs de postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Consulta l'oferta de Màsters i Postgraus propis

Cursos de perfeccionament professional i d'actualització. Estan orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general. Aquests programes poden ser de curta o llarga durada. La seva superació atorga un certificat emès per TecnoCampus - centre adscrit a la UPF.

Requisits d’accés:
En funció de cada programa.

Titulació:
Certificat d'assistència / aprofitament del curs expedit per TecnoCampus - centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Consulta l'oferta de Cursos d'especialització

 

Vols rebre més informació?

  • En pots trobar més informació al web de cada curs.
  • Pots sol·licitar una entrevista personal amb la coordinació del programa que trobaràs al web de cada màster, postgrau o curs.
  • Pots contactar amb el departament de Formació Permanent per resoldre qualsevol dubte.
  • Tens disponibles diverses sessions informatives de màsters i postgraus en el següent enllaç.

Què he de fer per matricular-me?

Tot el procés de preinscripció, admissió i matriculació és virtual excepte la presentació de la documentació original, que caldrà realitzar de manera presencial o mitjançant correu postal. Els passos a seguir són els següents:

  • Registre i sol·licitud d’admissió online presentant la documentació requerida a cada programa.

  • Admissió al programa mitjançant una carta enviada per correu electrònic.

  • Pagament de la reserva de plaça (TPV, transferència i abonaré).

  • Formalització de la matrícula.