Grau en Infermeria

Horaris

Aquests horaris poden estar subjectes a modificacions posteriors.

Aularis 2n trimestre

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er INF G1 o per exàmens: ExamINF, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Aularis 2n trimestre

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er CAFE G1 o per exàmens: ExamCAFE, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Aularis 2n trimestre

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er FISIO G1 o per exàmens: ExamFISIO, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Aularis 2n trimestre

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er DOBLE FISIO-CAFE G1 o per exàmens: ExamDoble, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Altres informacions

INFORMACIONS REFERENTS ALS IDIOMES DELS CENTRE

Estructura organitzativa

Informació general sobre l'acreditació de la tercera lengua

  • Què has de fer a principis de setembre:

Realització de la PDL estudiants que no ho han realitzat mai i no han presentat cap certificat en el moment de matrícula. (actualitzat 23/09/21)

Elecció d'idioma  estudiants que han superat el nivell B2.2 d'anglès.(No disponible actualment)

  • Ja pots consultar:

Grups Idiomes,professor/a i aula   1T    

Grups Idiomes, professor/a i aula   2T     

Grups Idiomes, Professor/a i aula  3T