Grau en Infermeria

Horaris

Aquests horaris poden estar subjectes a modificacions posteriors.

Aularis 

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er INF G1 o per exàmens: ExamINF, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

Horaris

Aquests horaris poden estar subjectes a modificacions posteriors.

Aularis CAFE

Grau en Fisioteràpia

Horaris

Aquests horaris poden estar subjectes a modificacions posteriors.

Aulari 

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er FISIO G1 o per exàmens: ExamFISIO, ...) i la setmana que vulgueu consultar.

Doble Titulació en Fisioteràpia i CAFE

Horaris

Aquests horaris poden estar subjectes a modificacions posteriors.

Aulari 

Per a consultar els horaris i aules de classes o d'exàmens també podeu accedir als Horaris online. Poseu Fundació TecnoCampus, seleccioneu icona de calendari (esquerra de la pàgina) i seleccioneu el grup (classes: 1er DOBLE FISIO-CAFE G1 o per exàmens: ExamDoble, ...) i la setmana que vulgueu consultar.