Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: All quarters

Crèdits: 6

Professorat: 

Robert Hooworth Smith

Idiomes d'impartició


  • English