Data de publicació:
2021-03-01

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-03-21

Escola Superior Politècnica

Personal Docent i Investigador Associat (PDI Associat)

En termini de recepció de sol·licituds

S’obre la present convocatòria de selecció de PDI associat a temps parcial pels àmbits de coneixement:

 •  Programació, desenvolupament i tecnologia
 •  Sistemes d’Informació

I en concret, per a la impartició de les assignatures:

 •  Estructura de dades i algorismes.
 •  Enginyeria del software.
 •  Aplicacions mòbils

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 •  Disseny i impartició de les assignatures objecte de la convocatòria.
 •  Elaboració del pla docent de les assignatures objecte de la convocatòria.
 •  Assessorar al coordinador de grau en la consecució dels objectius de qualitat docent associats al Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació.
 •  Funcions pròpies del Personal Docent Investigador del Tecnocampus.

 

REQUISITS INDISPENSABLES:

 •  Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da o Enginyer/a.
 • Tenir una activitat laboral principal diferent a l’eventual docència a TecnoCampus. (Aquest requisit es comprovarà i no es formalitzarà el contracte de no complir-se).

ASPECTES VALORABLES DEL CV:

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables.

 • Estar en possessió del grau de doctor/a. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat).
 • Acreditació AQU/ANECA (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar l’acreditació escanejada).
 • Experiència docent (Cal especificar-ho clarament al CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat o centre on s’hagi realitzat).
 • Experiència professional en els àmbits de coneixement de la convocatòria. (Cal especificar-ho clarament al CV)
 • Competència en llengua anglesa (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar títols escanejats).

 

ASPECTES VALORABLES A L’ENTREVISTA: Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV.

 • Presentació CV per part del candidat/a.
 • Entrevista de la comissió de selecció al candidat/a.
 • Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit.

 

S’OFEREIX:

 • Incorporació al curs acadèmic 2020-21.
 • Contracte temporal com a professor/a associat/da en dedicació parcial (<20 ECTS).
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.

Data de publicació: 23/03/2021. La llista provisional esdevé definitiva en data: 31/03/2021

Informe final

Data de publicació: 06/04/2021