Durant el 2023, el TecnoCampus ha acompanyat més de 400 emprenedors, facilitant així la creació de 76 noves empreses i la generació de 115 llocs de treball. A més a més, ha impulsat la consolidació i creixement de més de 300 empreses del territori, amb serveis i programes per a l’assessorament estratègic, l’accés a finançament i la internacionalització.

Cal destacar també que el parc TecnoCampus va tancar el 2023 assolint la plena ocupació, amb 132 empreses allotjades, i amb l’assistència de més de 29.700 persones al centre de congressos del TecnoCampus amb l’organització de 450 esdeveniments. 

Com a novetat, durant el 2023 es va posar en marxa una nova incubadora, de alta tecnologia Thinkin 3D, per a l’adopció de tecnologies additives per a la millora de la competitivitat de les empreses i projectes emprenedors. Aquest incubadora se suma a les altres 3 incubadores: la incubadora d’startups tecnològiques i innovadores, Antena Tren Lab Mataró per a projectes de mobilitat sostenible i Reimagine Textile, que allotja startups del sector tèxtil. També s’han posat en marxa dos nous programes d’especialitació vertical alineats a projectes estratègics de la ciutat de Mataró com són: el programa Innocare, orientat a l’activació del teixit empresarial i l’impuls de noves iniciatives en el sector de l’economia de les cures i la salut; i el programa Startcircular, per fomentar startups sostenibles i la incorporació d’elements sostenibles a les empreses consolidades. 

Des de l’Oficina de projectes i recerca, s’han aixecat quasi 3,5 M euros per desenvolupar projectes de recerca i investigació i per la gestió dels programes d’emprenedoria, innovació i creixement empresarial, amb un notable augment de sol·licituds per a projectes europeus 

D'aquesta manera, el TecnoCampus consolida un hub de recursos de valor afegit per a estudiants, emprenedors, startups i pimes del territori que engloben serveis d’acompanyament per a la posada en marxa, i creixement de l’empresa, i programes de capacitació i suport especialitzat en sectors estratègics i d’innovació, contribuint així de manera significativa al desenvolupament econòmic i social del territori.

Aquestes dades i el desglossament de les activitats i programes realitzats durant el 2023 es poden consultar a la memòria d’activitats de l’Àrea de transferència, innovació i empresa.


Anterior

El professor Eloi Serrano defensa una tesi doctoral sobre economia social

Següent

El primer Fòrum Valors Mataró-Europa constata les dificultats actuals del projecte europeu però considera que és possible superar-les