El TecnoCampus ha participat en la creació i desenvolupament d’una metodologia que dona suport a la estratègia emprenedoria i innovadora de les universitats.

La metodologia anomenada eHEI (entrepreneurial Higher Education Institutions) es construeix sobre la plataforma HEInnovate, desenvolupada per la Comissió Europea i l’OCDE, que defineix una taxonomia de la universitat emprenedora en vuit dimensions: lideratge i governança; capacitat organitzacional; ensenyament i aprenentatge de l’emprenedoria; suport als emprenedors; transferència de coneixement; internacionalització; digitalització; i mesura d’impacte

La metodologia eHEI defineix un procés que va des de la reflexió i anàlisi del desenvolupament emprenedor de la universitat, la definició de la missió i visió de la universitat, la detecció d’oportunitats, la generació d’idees, l’elaboració d’una estratègia i pla d’acció, així com la identificació i mesura de l’impacte. Per a seguir aquest procés, eHEI ha creat un conjunt d’eines de suport com són les targes d’acció (action cards), que faciliten la generació d’idees i la creació del pla d’acció.

La metodologia eHEI és el resultat del treball d’un consorci d’universitats format per la Universitat d’Aveiro (Portugal) -com a líder del projecte-, Dundalk Institut (Irlanda), LUT University (Finlàndia), Strascheg Center for Entreprenurship (Alemanya), a més del TecnoCampus. El projecte anomenat "Towards HEInnovate 2.0: From assessment to action" (THEI2.0), es va iniciar l’any 2020 i ha comptat amb el finançament de la Comissió europea a través del programa Erasmus+. La metodologia s’ha testejat i validat amb més de deu universitats d’arreu d’Europa. Així mateix, ha rebut reconeixement internacional amb la realització d’un taller a Amsterdam el passat 16 de juny, en el marc del congrés UIIN 2022 (University Industry Innovation Network) i la posterior disseminació en la xarxa HEInnovate suportada per la Comissió Europea.

L’equip de treball del TecnoCampus està liderat per Ester Bernadó i integrat pel també professor Jaume Teodoro, i Ferran Huidobro, tècnica de l'àrea de Transferència, Innovació i Empresa, així com la participació d’Anna Gabriel i Marta Carceller, del sevei de projectes i recerca, i Anahí Moyano, responsable d’emprenedoria universitària.

Galeria d'imatges

Anterior

Les empreses del TecnoCampus tornaran a ser presents al 4YFN del Mobile World Congress

Següent

Participació d'estudiants del TecnoCampus en una trobada internacional del Programa Start for Future