El projecte PECT forma part de l’estratègia Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) i està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Featured image

Entre els dies 14 de juny i 26 de juliol, es va portar a terme l’estudi sobre els hàbits saludables i l'estat actual de forma física i mental de la gent gran en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores. Es tracta d'un projecte liderat pel grup de recerca en Activitat Física, Rendiment i Salut (AFIRS) del TecnoCampus i un equip multidisciplinari de professionals de l’àmbit de la salut i l’activitat física.

L’activitat es va portar a terme a diversos centres cívics de la ciutat de Mataró i va reunir uns 191 voluntaris majors de 60 anys de la comarca del Maresme. Es van avaluar les capacitats físiques individuals mitjançant qüestionaris i tests físics (equilibri, mobilitat, fitness cardiorespiratori, entre d’altres) i es va oferir un informe individualitzat dels resultats.

El projecte PECT té previst continuar la seva activitat i a partir de les conclusions de l’estudi realitzat, i oferir la possibilitat a les persones grans voluntàries de participar en programes i activitats dissenyats per millorar els hàbits saludables que tindran lloc durant l’últim trimestre de 2022. El projecte PECT forma part de l’estratègia Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) i està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


Anterior

Conveni de col·laboració per la coorganització del postgrau en Direcció i Gestió Públiques

Següent

Participació d'estudiants del TecnoCampus en una trobada internacional del Programa Start for Future