Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris i cada quatre anys en el cas dels màsters universitaris. 

Una comissió externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitarà el TecnoCampus el mes de març per emetre un informe de qualitat del Grau en Infermeria i el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus universitaris i cada quatre anys en el cas dels màsters universitaris. 

L'Escola ha de redactar de manera prèvia a la visita un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb els estudis. L’autoinforme ha estat elaborat per una comissió de l’escola amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb l’objectiu d’elaborar un document que reculli diferents punts de vista. 

L'autoinforme es pot consultar aquí, i fins al dijous 16 de desembre tothom pot proposar millores al contingut de l’autoinforme. Les propostes es poder fer arribar a través de la bústia oberta.

 


Anterior

El TecnoCampus acull el I Congrés Internacional de DiGRA Espanya dedicat als videojocs

Següent

El TecnoCampus participa en un projecte per impulsar l'economia circular en onze sectors