Dins el marc de l'edició 2021 de RECUWASTE, la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat ha estat l'encarregada de dirigir i moderar el nou espai TecnoCampus Innovation Corner del congrés.

Dins el marc de l'edició 2021 de RECUWASTE, la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat ha estat l'encarregada de dirigir i moderar el nou espai TecnoCampus Innovation Corner del congrés. Amb aquesta iniciativa RECUWASTE augmenta la presència del món industrial entre els seus actors i audiència, en un pas més per convertir-se en una proposta transversal i integradora de totes les parts que intervenen en la generació i gestió dels residus, ara ja considerats nous recursos, és dir, administració pública, gestors de residus, món empresarial, consumidors i sistema dinnovació i transferència. L'espai Tecnocampus Innovation Corner s'ha centrat aquest primer any en dos grans sectors, tèxtil i plàstics. La sessió del matí s'ha iniciat amb la intervenció de Sònia Llorens, directora de la Càtedra, que ha presentat la ponència “Innovació per a la circularitat” i tot seguit ha donat pas a la resta de participants. En primer lloc, Maite Ardèvol, líder d'equip d'Economia Circular, Unitat de Transformació Tecnològica i Disrupció d'ACCIÓ, del govern català ha presentat un bon exemple d'empreses amb solucions circulars als sectors, els tèxtils i els plàstics i ha anunciat la celebració de l'esdeveniment internacional Circular Economy Hotspot Catalonia 2021 del 15 al 18 de novembre. La taula rodona posterior centrada al sector tèxtil ha estat moderada per Jordi Costa, CEO de Datambient i han intervingut David Puyuelo de l'empresa COLIBRI, Robert D. Thomson, Director Científic de MATERFAD i Miquel Rey, Director General de Negoci d'EURECAT. Des d'aquesta triple visió s'han abordat els reptes de la valoració dels residus tèxtils per reintegrar-los a la cadena de valor. Coincidència dels ponents en la necessitat de més investigació per superar els reptes tecnològics, que no són pocs, però també d'obrir la perspectiva per ampliar el mercat de primeres matèries recuperades, ja sigui dins del mateix sector o altres. De la mà de MATERFAD s'ha reivindicat la creativitat per repensar el concepte clàssic de teixit i donar pas a nous materials amb iguals o millors funcionalitats, concebuts sota criteris de circularitat.

La sessió de la tarda, dedicada als plàstics, ha estat moderada per Sònia Llorens qui ha introduït el debat amb la ponència “Visió polièdrica: els plàstics a l'economia circular” que anticipava la varietat de perspectives que es plantejava a la sessió. Hi han participat Carlos Mendieta, Director d'Afers Corporatius, Comunicació i Sustentabilitat de PelStar, Ivan Albertos, responsable d'assumptes públics i sostenibilitat de BASF i Sergio Giménez, Director de Negoci d'AIMPLAS. El debat s'ha iniciat amb el rebuig unànime a la demonització del plàstic, per anar incorporant els diferents matisos La taula ha abundat a la tesi de Leyla Acaroglu, també present en aquesta edició de Recuwaste que convida a abandonar discursos simplistes de categorització de materials bons i dolents, per forçar a anàlisis tècniques de la petjada de carboni a tot el cicle de vida. Així també, no es pot parlar de plàstics en general perquè hi ha multitud de polímers, amb diferent possibilitat de recuperació i reciclatge, i precisament n'és l'ús i la disposició final el principal causant de l'impacte ambiental. També s'han plantejat els avenços en les tecnologies del reciclatge químic que obren moltes més opcions a les ja més madures mecàniques. És possible, coincidien els ponents, que el material reciclat continuï tenint al mercat un preu una mica superior. Per això, més enllà de la legislació i del paper dinamitzador de l'administració, el compromís empresarial, la responsabilitat corporativa és essencial per avançar en les bones pràctiques i en l'elecció de models de negoci amb impacte social positiu. En aquesta mateixa sessió també s'ha fet la presentació oficial de la Xarxa Iberoamericana de Gestió de Residus per a l'Economia circular, RIGREC, creada aquest mateix any per la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus, el Consorci pel Tractament de Residus del Maresme i la Universitat UNINI-Mexico amb les intervencions de Mar Illa, representant TecnoCampus que ostenta la Secretaria Tècnica de la Xarxa, i Alina Pascual de la Universitat UNINI-Mexico.


Anterior

El professor Marcos Faúndez publica un article sobre la malaltia de Pàrkinson

Següent

El TecnoCampus inaugura un nou estudi d’enregistrament i edició d'àudio d'acord amb els estàndards actuals de la indústria musical