Entre els dies 15 i 21 de maig s'ha celebrar a la Universitat d'Angers (País del Loira- França) la International Week (IW 2022), amb la participació d'un total de 40 professors, entre ells Jaume Teodoro, professor de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus. La IW 2022 és un esdeveniment que anualment convoca aquesta institució i que té per objectiu fer entrar als estudiants de la universitat en contacte amb professors d'arreu del món, tant de l'espai francòfon (Canada-Quebec, el Magreb, el Líban ...) com de professors europeus en l'àmbit del programa Erasmus+.

La participació permet, a més, entrar en contacte amb professors d'altres universitats i alhora conèixer diferents mètodes d'aprenentatge i organització de la docència. La participació del TecnoCampus s'ha fet en un dels centres d'aquesta Universitat, l'IUT Angers (Institut Universitari Tecnològic), que enguany ha estat reconegut per l'Estat Francés com el 1er del ranking nacional de IUTs. IUT es un centre universitari professionalitzador, o de ciències aplicades, similar al TecnoCampus, amb facilitats per l'emprenedoria i la transferència de coneixement. El IUT de la Unv. d' Angers té uns 4.000 estudiants de grau (del total de 21.000 de tota la Universitat) i imparteix docència en graus de Gestió d'Empreses, Gestió d'Admin. Públiques, Màrqueting i comerç, Enginyeria Elèctrica, Electrònica, Org. Industrial i Informàtica. La IUT de la Univ. d'Angers té programes d'intercanvi erasmus i intercanvis amb països francòfons que cada any mobilitzen prop de 1.200 estudiants. Té, a més, un departament de llengua espanyola amb tres professors dedicats a la formació en aquesta llengua com assignatura optativa en tots els graus.

Jaume Teodoro va impartir un curs de 10 hores en llengua anglesa, de dilluns a divendres a estudiants de 1er curs de grau en base a un taller pràctic d'emprenedoria i innovació. En el taller es van pràctiques amb eines per identificar oportunitats, innovar i tècniques de creativitat per convertir oportunitats en conceptes de negoci. La mobilitat de professorat de TecnoCampus es una oportunitat pels docents que volen conèixer altres entorns i s'impulsa a partir del programa Erasmus+ PDI, que atorga un ajut econòmic per fer front a les despeses de l'estada. D'aquesta forma cada any es cerca impulsar aquesta activitat en l'àmbit de les relacions internacionals.


Anterior

Docents del TecnoCampus participen en el II Congrés internacional de Fisioteràpia

Següent

Participació d'estudiants del TecnoCampus en una trobada internacional del Programa Start for Future