Presentació dels Premis Antena TrenLab

La primera edició dels Premis Antena TrenLab neix en el marc de col·laboració entre Renfe, l'Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme per a l'establiment del primer node d'una xarxa d'antenes especialitzades en solucions i tecnologia aplicades al sector de la mobilitat.

La creació dels Premis Antena TrenLab vol impulsar la innovació territorial dins l'àmbit de la mobilitat sostenible, vinculada al sector ferroviari. Anualment s'escolliran 4 projectes emprenedors que entraran al programa d'acceleració de 6 mesos i que inclou la possibilitat de testejar la solució al territori Mataró-Maresme.

Reptes i dotació dels premis

Amb una dotació global de 150.000€, s' atorgaran 4 premis anuals que reconeixeran projectes emprenedors que aportin idees i solucions per a la millora de la mobilitat a nivell territorial.  

Se seleccionaran projectes innovadors, tecnològics i sostenibles que proposin nous serveis de mobilitat o impactin en la millora de la gestió dels serveis existents, considerant el transport de passatgers i mercaderies en la seva globalitat. 

 

Els 4 reptes als quals es pot optar: 

Tres dels premis són per atendre reptes operatius i actuals de Renfe / Rodalies Renfe i el quart recull idees disruptives del mercat 

 

"Smart Railway Station"

Repte Operatiu

Busquem impulsar solucions tecnològiques en l'àmbit de les estacions de Rodalies que permetin oferir als nostres clients més informació de valor sobre l'entorn dels seus desplaçaments.

Dotació del premi: 40.000€

Customer happiness

Repte Operatiu

Busquem startups que ens ajudin a actuar sobre el feedback dels clients per implementar millores de negoci reals i amb impacte positiu a l'operativa diària.

Dotació del premi: 40.000€

3DRAIL

Repte Operatiu

Busquem introduir la tecnologia d'impressió 3D per a la seva adopció al sector ferroviari com a alternativa competitiva i sostenible als mètodes de fabricació tradicionals.

Dotació del premi: 40.000€

Keep it Open!

Repte Disruptiu

Busquem startups disruptives que desenvolupin solucions encara no implementades àmpliament al sector del ferrocarril basades en noves tecnologies (metavers, realitat virtual, robòtica etc.) o tendències (computació quàntica, drones, etc.) entre d'altres.

Dotació del premi: 30.000€

Serveis que disposaran els guanyadors durant del Programa

 • Pla personalitzat d'acceleració durant 6 mesos.

 • Xarxa de mentors professionals, incloent experts de les entitats participants, que donaran suport al desenvolupament del projecte. 

 • Accés al Parc Tecnològic del TecnoCampus i espai propi a la seu de l' Antena TrenLab del TecnoCampus per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.

 • Possibilitat de testejar la solució a la ciutat de Mataró.

 • Anàlisi ad hoc de les diferents fonts de finançament i internacionalització per al projecte.

Beneficis que disposaran els guanyadors finalitzat el programa

 

Accés preferent als espais i serveis del Parc Tecnològic del TecnoCampus 

 

 

Vinculació a un HUB / Cluster territorial que doni suport a l'obertura al mercat, durant l'any posterior a la finalització del programa. 

 

Formulari d'inscripció als Premis Antena TrenLab

Omple aquest formulari i t'enviarem un correu amb tot el que necessites per presentar el teu projecte als Premis.

 

El termini de presentació de las candidatures finalitzarà el 27  d'Octubre de 2022, a les 15 h. 

 

Repte al que desitges presentar-te
solucions tecnològiques a les estacions que permetin oferir als clients de Renfe Rodalies més informació de valor sobre l'entorn dels seus desplaçaments.
Ajudar a millorar la interacció constant amb el client i permetin implementar millores en el servei i en l'operativa diària de Renfe Rodalies.
solucions que explorin com introduir la tecnologia d'impressió 3D per a la seva adopció en el sector ferroviari com a alternativa competitiva i sostenible als mètodes de fabricació tradicionals
Desenvolupar solucions encara no implementades àmpliament en el sector ferroviari basades en noves tecnologies (metavers, realitat virtual, robòtica etc.) o tendències (computació quàntica, drons, etc.).
Dades de contacte

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa:

Responsable del Tractament:

 • FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G-62034111 i domicili a l'Avinguda d'Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat.
 • RENFE-OPERADORA, E.P.E., amb NIF. Q-2801659J i domicili a l' av. de Pío XII, 110 - 28036 de Madrid, delegat de protecció de dades; dpd@renfe.es
 • AJUNTAMENT DE MATARÓ, amb NIF P0812000-H i amb domicili a la Riera, nº 48 - 08302 Mataró (Barcelona)

Finalitat:  Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria de premis en els termes que es determini, així com per a gestionar les autoritzacions dels drets d' imatge. Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal i les autoritzacions sobre els drets d' imatge és el consentiment exprés en virtut de l' article 6.1.a) del RGPD. Conservació:  Les dades no es conservaran més temps del necessari pel que han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. Destinataris:  No se cediran les dades a altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

Drets:  Els participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d'una fotocòpia del DNI del titular de les dades, dirigida a:

 • Secretaria General de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (Avinguda d'Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l'adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat
 • Assessoria Jurídica de Renfe Operadora mitjançant l' enviament d'un correu electrònic a l'adreça; derechos.renfeepe@renfe.es o per correu postal dirigint-te a Renfe Operadora EPE, Avinguda Pio XII, 110 Caracola 3 – 28036 Madrid.
 • Oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Mataró a Espai Mataró Connecta (Plaça de la Muralla, 21 08301 Mataró) o a través de la seu electrònica .

Així com presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fundació Tecnocampus, Renfe-Operadora i l'Ajuntament de Mataró l'informa que compleixen amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Requisits per participar

Projecte

Podrà presentar-se qualsevol Pime o Micropime amb un projecte innovador, tecnològic i sostenible que disposi d' un mínim producte viable i que s' ajusti als reptes descrits 

Programa d'acceleració

S'haurà de comprometre a assistir al programa d'acceleració que es farà presencialment a la seu de l'Antena TrenLab a Mataró (Barcelona) 

Àrea d'influència

Tindrà la predisposició per desenvolupar el test de la solució principalment a Mataró i la seva àrea d' influència 

Criteris de valoració de les candidatures

En les bases legals dels premis hi tens tota la informació: criteris de valoració, barems, puntuació màxima de cada barem, etc.

Preguntes Freqüents (FAQS)

Sí, sempre que puguis participar del programa d'acceleració a la seu d'Antena TrenLab i estiguis disposat a desenvolupar la teva solució majoritàriament a Mataró i el seu àmbit d'influència. 
Durant els 6 mesos del programa es mirarà de concentrar totes les sessions presencials del mes en la mateixa setmana.

En aquest cas, i només si la teva idea és una solució molt disruptiva en el mercat actual podrà optar al repte "Thinking Forward". Per a la resta de premis necessites un grau de maduresa de la solució tecnològica i que disposis d'una prova de concepte (TRL nivell 3 mínim). 

Formulari d'inscripció als Premis Antena TrenLab

Aplica en aquest formulari i t'enviarem un correu amb tot el que necessites per presentar el teu projecte als Premis.

Repte al que desitges presentar-te
solucions tecnològiques a les estacions que permetin oferir als clients de Renfe Rodalies més informació de valor sobre l'entorn dels seus desplaçaments.
Ajudar a millorar la interacció constant amb el client i permetin implementar millores en el servei i en l'operativa diària de Renfe Rodalies.
solucions que explorin com introduir la tecnologia d'impressió 3D per a la seva adopció en el sector ferroviari com a alternativa competitiva i sostenible als mètodes de fabricació tradicionals
Desenvolupar solucions encara no implementades àmpliament en el sector ferroviari basades en noves tecnologies (metavers, realitat virtual, robòtica etc.) o tendències (computació quàntica, drons, etc.).
Dades de contacte

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa:

Responsable del Tractament:

 • FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G-62034111 i domicili a l'Avinguda d'Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat.
 • RENFE-OPERADORA, E.P.E., amb NIF. Q-2801659J i domicili a l' av. de Pío XII, 110 - 28036 de Madrid, delegat de protecció de dades; dpd@renfe.es
 • AJUNTAMENT DE MATARÓ, amb NIF P0812000-H i amb domicili a la Riera, nº 48 - 08302 Mataró (Barcelona)

Finalitat:  Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria de premis en els termes que es determini, així com per a gestionar les autoritzacions dels drets d' imatge. Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal i les autoritzacions sobre els drets d' imatge és el consentiment exprés en virtut de l' article 6.1.a) del RGPD. Conservació:  Les dades no es conservaran més temps del necessari pel que han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. Destinataris:  No se cediran les dades a altres tercers, excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.

Drets:  Els participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d'una fotocòpia del DNI del titular de les dades, dirigida a:

 • Secretaria General de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (Avinguda d'Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l'adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat
 • Assessoria Jurídica de Renfe Operadora mitjançant l' enviament d'un correu electrònic a l'adreça; derechos.renfeepe@renfe.es o per correu postal dirigint-te a Renfe Operadora EPE, Avinguda Pio XII, 110 Caracola 3 – 28036 Madrid.
 • Oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Mataró a Espai Mataró Connecta (Plaça de la Muralla, 21 08301 Mataró) o a través de la seu electrònica .

Així com presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fundació Tecnocampus, Renfe-Operadora i l'Ajuntament de Mataró l'informa que compleixen amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

 

Organitza: