Finalitat

Poder disposar de material audiovisual. El temps màxim de préstec és el següent:


*Laborables: 24 hores, que és el temps que va de les 8 hores d’un dia fins a les 8 hores de l’endemà (horari de matí) o bé de les 14 hores d’un dia fins a les 14h de l’endemà (horari de tarda).


*Caps de setmana: 72 hores, que és el temps que va de les 8 hores del divendres fins a les 8 hores del dilluns següent o bé de les 14h del divendres fins a les 14h del dilluns següent (horari de tarda).


El material s’ha de tornar sempre de 7:30 a 8:30 (comanda realitzada pel torn de matí) o bé de 14:30 a 15:30 ( comanda realitzada pel torn de tarda) del dia corresponent.

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnes TecnoCampus del Grau en Mitjans Audiovisuals, Alumnes del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals i els alumnes del Grau en Videojocs per a la realització de pràctiques reglades i per a treballs dirigits dins de les assignatures matriculades del Grau.

Excepcionalment i amb autorització prèvia del/a coordinador/a del Grau en Mitjans Audiovisuals es pot sol•licitar el préstec de material audiovisual per a la realització de projectes personals.

Documentació que cal aportar

Obligatòria: *Carnet de l'estudiant o DNI (a l'hora de recollir el material)

* Formulari de comanda amb 24h d’antelació a través de la web.

*Per projectes personals omplir la fitxa i enviar-la tant al correu de projectes personals com fer un tiquet amb la petició.

Termini per solicitar-ho

Qualsevol moment del curs lectiu. No es deixa material audiovisual els mesos de juliol i agost per inventari i reparació.
IMPORTANT: La petició s’ha de fer amb un mínim de 24 hores d’antelació. Els projectes personals han de fer les peticions amb un mínim de 7 dies d’antelació.

Resposta que obtindrà

Confirmació de disponibilitat i reserva del material sol•licitat.

Temps de resposta

Menys de 24h de dia hàbil.

Responsable

SERMAT

Normativa i documentació de referència

IMPORTANT: Tot material no retornat (perdut, robat, extraviat, malmès, etc), haurà de ser objecte de compra i/o reparació i retorn a SERMAT per part de l’agent que ha gaudit del préstec.

L’alumne és responsable de la revisió del material abans de sortir de Tecnocampus, qualsevol incidència que trobi l’ha de notificar al moment, no s’acceptaran queixes una vegada el material hagi sortit.

Tot material que hagi de sortir del país, s’ha d’assegurar, no es deixarà si no es porten els papers de la pòlissa.

El material ha de tornar a l’hora establerta, no arribar a l’hora comporta una penalització del servei.


*Normativa de préstec d’equipament audiovisual.
*Projectes personals

On adreçar-se

Online: eCampus al sistema de helpdesk


Pels alumnes de marketing via e-mail: sermat@tecnocampus.cat

 

Instal·lacions generals del TecnoCampus