Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM-6

Correu electrònic: eenrich@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Llicenciat en Ci&egrave;ncies de l&#39;Activitat F&iacute;sica i de l&#39;Esport per la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Blanquerna (2008). M&agrave;ster en Alt Rendiment en Esports d&#39;Equip per la Universitat de Barcelona, INEFC (2010). M&eacute;s de 20 anys d&#39;experi&egrave;ncia en l&#39;&agrave;mbit de la gesti&oacute; esportiva i l&#39;alt rendiment esportiu en organitzacions reconegudes mundialment (FC Barcelona), com a Director Esportiu de la Bar&ccedil;a Academy i com a membre de l&#39;&Agrave;rea de Rendiment Esportiu. Actualment Responsable de l&#39;&Agrave;rea d&#39; esports de l&#39;Ajuntament de Pineda de mar i professor associat del grau en CAFE a Tecnocampus Matar&oacute;.</p>

Àmbits de coneixement


Activitat física i esport

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT UNIVERSITAT RAMON LLULL (BLANQUERNA)
MÀSTER D'ALT RENDIMENT EN ESPORTS D'EQUIP INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC)