Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - DESPATX 40

Correu electrònic: jlmartinez@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses Auditor de Comptes inscrit al ROAC 15 anys d'experiència docent en les àrees de Comptabilitat, Anàlisi d'Estats Comptables, Auditoria i Control de gestió Consultor i expert en la realització de peritatges i valoracions econòmiques. Experiència en creació d'empreses Co-fundador de DakotaBox y Marca Cardinal i inversor en diversos projectes.

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES UNIVERSITAT DE BARCELONA
AUDITOR INSCRIT ALS REGISTRE OFICIAL D’AUDITORS DE COMPTES REGISTRE OFICIAL D’AUDITORS DE COMPTES
LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES UNIVERSITAT DE BARCELONA