Informació general


Càrrec: Professor

Correu electrònic: mcarabano@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Professional de la Comunicaci&oacute;, Social Media i M&agrave;rqueting Digital. Graduat en Comunicaci&oacute; per la Universitat Oberta de Catalunya, amb un Postgrau en Social Media i M&agrave;rqueting Digital al TecnoCampus de Matar&oacute; i M&aacute;ster SEO Avan&ccedil;at per Webpositer Academy. Amb m&eacute;s de 15 anys com a professional en mitjans de comunicaci&oacute; i col&middot;laborador en centres de formaci&oacute; impartint cursos de &#39;Community Manager&#39;, &#39;Anal&iacute;tica web i pla de m&agrave;rqueting digital&#39;, &#39;Google Analytics&#39;, Posicionament SEO/SEM, entre altres.</p>

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
GRAU EN COMUNICACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
POSTGRAU EN SOCIAL MEDIA I MÀRQUETING DIGITAL TECNOCAMPUS DE MATARÓ (UPF)
MÁSTER SEO AVANÇAT WEBPOSITER ACADEMY