Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: SALA PROFESSORS ASSOCIATS CAFE TCM6

Correu electrònic: sgarcia@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Esportista d&#39;elit en el m&oacute;n de la nataci&oacute;.</p> <p>Professional de l&#39;entrenament esportiu d&#39;alt rendiment (nataci&oacute;).</p> <p>Del 2004 fins al 2020 he estat&nbsp;Director T&egrave;cnic i Entrenador de l&#39;equip absolut de la secci&oacute; de Nataci&oacute; del Centre Nataci&oacute; Matar&oacute;.</p> <p>Participant com a entrenador de la selecci&oacute; nacional a&nbsp;diferents campionats europeus i del m&oacute;n, aix&iacute; com copes d&#39;europa i copes del m&oacute;n.</p> <p>Actualment i des del 2021 exerceixo com a Responsable d&#39;Equip de l&#39;Equip Nacional Espanyol&nbsp;d&#39;Aig&uuml;es Obertes.</p> <p>En el m&oacute;n acad&egrave;mic actualment curso les assignatures d&#39;Esports Individuals (nataci&oacute;) i Teoria i pr&agrave;ctica de l&#39;entrenament esportiu III&nbsp;a CAFE i a la Doble titulaci&oacute; CAFE+FISIO.</p> <p>Doctorand de 3er curs a l&#39;INEFC de Barcelona.</p> <p>Professor col&middot;laborador de la Federaci&oacute; Catalana de Nataci&oacute; i de l&#39;Escola Catalana de l&#39;esport per impartir els cursos espec&iacute;fics de T&egrave;cnic Esportiu de nivell I.</p> <p>Professor col&middot;laborador de la &quot;<em>Escuela Nacional de Entrenadores</em>&quot; de la &quot;<em>Real Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Nataci&oacute;n</em>&quot;&nbsp;per impartir els cursos espec&iacute;fics de formaci&oacute; de t&egrave;cnics.</p>

Àmbits de coneixement


Activitats i esports nàutics

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
LLICENCIAT EN EDUCACIÓ FÍSICA INEFC BARCELONA
MASTER RETAN INEFC BARCELONA
ENTRENADOR SUPERIOR DE NATACIÓ INEFC BARCELONA

Research groups


Recerca en Activitat Física i salut- Grup AFYS