Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Internacional

Estat del projecte

Tancat

Data d'inici

18/03/2019

Data de fi

31/08/2022

El Pacte Europeu sobre Salut Mental (2008) demana a les institucions educatives que promocionin i recolzin el benestar dels joves en l’àmbit de la salut mental, garantint plans d’intervenció precoç i programes d’avaluació i prevenció de riscos en aquesta matèria. Per aquest motiu, es potencia una pedagogia que desenvolupi aptituds personals, millori el compromís dels estudiants en pràctiques i els doti de competències per millorar el seu benestar personal, un cop hagi iniciat la immersió en l’àmbit professional, per capacitar la resiliència que afavoreix la retenció laboral.

El SSTeMM també va dirigit a altres grups com tutors clínics, tutors acadèmics, institucions d’Ensenyament Superior i encarregats de polítiques públiques de salut, educació i ocupacionals.

El SSTeMM te un enfocament connectat que inclou perspectives dels diferents països participants ja que la infermeria és una de les professions regulades amb més mobilitat mundial. Per aquest motiu, els resultats del projecte es generalitzaran al sector de l’ensenyament superior a tota la UE, identificant enfocaments que ajudin a la retenció d’estudiants i contribueixin a un ensenyament superior europeu més solidari.

Responsables de projecte

Dra. Carme Rosell Moreno

Investigadora Principal

Dra. Ester Mateo Aguilar

Investigadora Principal

Equip de projecte

Janna Anthonina Slabbekoorn

Tècnica de suport al projecte

Carolina Gallardo Gilabert

Tècnica de suport al projecte

Fonts de finançament

Finançat amb el suport de la Comissió Europea. Programa Erasmus +.

logo

Import concedit

50.033,00€

Import del projecte

50.033,00€

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte

Anterior

DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION

Següent

Yes we Rent! Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme (Lloguem!)