Tipologia del projecte

Recerca, transferència i cultura científica

Modalitat

Cooperació

Àmbit d'actuació

Europeu

Web del projecte

http://www.thei2.eu/

Estat del projecte

Tancat

Data d'inici

31/12/2019

Data de fi

31/12/2021

El projecte “Towards HEInnovate 2.0: From assessment to action” (THEI2.0) desenvoluparà una versió de l’eina HEInnovate, creada per la Comissió Europea i la OCDE, més àmplia i millorada, amb l’objectiu d’oferir als usuaris un conjunt de noves aplicacions. Aquesta nova versió té per objectiu donar support a la pressa de decisions de les institucions superiors d’educació, en diferents àmbits d’intervenció, per poder fer-les més innovadores i emprenedores, i sobretot permetent que es puguin involucrar, participar i comunicar millor amb les persones que les defineixen.

Responsables de projecte

Equip de projecte

Fonts de finançament

Projecte co-finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+. L'import total concedit per a la realització del projecte durant tot el període i per tots els socis és de 498.911,00€ i amb un cofinançament de 166.305€.

logo

Import concedit

98.490,00€

Import del projecte

131.320,00€

Contacta amb l’equip del projecte

Webform
Dades de contacte