THEI 2.0

Towards HEInnovate 2.0: from assessment to action

Àrea
Educació

Durada del projecte
01.01.2020 - 31.12.2021

Àmbit
Regional
Nacional
Internacional

Font de finançament

Finançament total
498.911,00€

Pressupost total
665.216,00€

Finançament rebut pel TecnoCampus
90.990,00€ funds and 30.330€ of cofinancing  

Pàgina web del projecte:
http://www.thei2.eu/

Informació del projecte

El projecte “Towards HEInnovate 2.0: From assessment to action” (THEI2.0) desenvoluparà una versió de l’eina HEInnovate, creada per la Comissió Europea i la OCDE, més àmplia i millorada, amb l’objectiu d’oferir als usuaris un conjunt de noves aplicacions. Aquesta nova versió té per objectiu donar support a la pressa de decisions de les institucions superiors d’educació, en diferents àmbits d’intervenció, per poder fer-les més innovadores i emprenedores, i sobretot permetent que es puguin involucrar, participar i comunicar millor amb les persones que les defineixen.

  • Porto Business School(Portugal)
  • PortuguesePolytechnics Coordinating Council(Portugal)
  • LouthLocal Enterprise Office(Irlanda)

 

Oficina de Projectes i Recerca