Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICAAssignatures que imparteix


  • 840272 - MECANISMES I MÀQUINES
  • 840275 - DISSENY DE MÀQUINES
  • 840348 - TREBALL DE FI DE GRAU
  • 840108 - VALIDACIÓ I ASSAIG DE MÀQUINES
  • 102322 - MÀQUINES I MECANISMES II
  • 102332 - DISSENY DE MÀQUINESÀmbits de coneixement


  • MecànicaFormació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 15-FEB-93 - 29-DEC-99
Titulació Ingeniero Mecánico
Institució Universidad Tecnológica Nacional
Data 01-JUL-08 - 03-SEP-13
Titulació Doctor en Ingeniería Mecánica
Institució Universitat Politècnica de Catalunya
Data 01-OCT-01 - 27-JUN-03
Titulació Master en Ingeniería Mecánica y Equipamiento Industrial
Institució Fundació Politècnica de Catalunya - UPC
Experiència professional