Màsters universitaris

 • 1
  Màster en Emprenedoria i Innovació

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA 

  Propera edició: octubre de 2021

  Aquest màster combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els estudiants transformin les seves idees innovadores en negocis reals. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

  accedeix

 • 2
  Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

  Propera edició: octubre de 2021

  Aquest Màster dóna resposta a la necessitat d'especialistes altament formats en la gestió de la cadena logística a un nivell executiu. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

  accedeix

 • 3
  Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

  Propera edició: gener de 2022

  Aquest màster ofereix una formació d’excel·lència a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica i que tinguin la necessitat d’enfrontar-se als nous reptes que requereix l’atenció integrada al pacient i als seus familiars. Títol oficial de la UPF.

  accedeix

   

   

   

 • 4
  Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
  Propera edició: octubre de 2021

  Aquest màster respon a les exigències professionals relacionades amb la preparació física en qualsevol nivell, la prevenció de malalties amb la pràctica regular d'activitats físiques i la readaptació a l'exercici físic en cas de lesió o patologia. Títol oficial de la UPF. 

  accedeix

Informacions rellevants:

Vols assistir a una sessió informativa? fes clic:

 

Si vols accedir a les sessió informatives que ja em celebrat, fes clic:

 

 

Si vols rebre el fulletó amb informació de tot el programa de Màsters i Postgraus del TecnoCampus fes clic:

 

MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS

 

 

Màster en Industria 4.0

Propera edició: octubre de 2021

Programa dissenyat per a actualitzar  els coneixements dels professionals en l’àmbit de l’enginyeria i la gestió, per tal d’afrontar el procés de transformació digital i el pas cap a la Indústria 4.0.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Desenvolupament i integració de Sistemes Ciberfísics

Propera edició: octubre de 2021

Programa centrat en les tecnologies de sensors, comunicacions sense fils, processament i emmagatzematge de dades, computació en el núvol i aprenentatge automàtic utilitzats en l'àmbit de la Indústria 4.0.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l’Empresa

Propera edició: octubre de 2021

Programa centrat principalment en la funció de producció de l'empresa, analitzant els importants canvis produïts per la transformació digital, tant a nivell de processos i d'organització com de cultura i de desenvolupament de negoci i, a la vegada, combinant els enfocaments estratègics i operatius.

Accedeix


 

 

 

Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital

Propera edició: octubre de 2021 (presencial) i febrer 2022 (online)

Elabora i gestiona eficientment un Pla de Social Media i Màrqueting Digital en un context professional.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social

Propera edició: febrer de 2022

L’objectiu fonamental d’aquest postgrau és capacitar professionals i/o recent titulats per a realitzar activitats d’administració i gestió en el camp de l'economia social i cooperativa. Curs 100% subvencionat.

Accedeix

 


 

 

Postgrau en Direcció i Gestió Públiques

Propera edició: gener/febrer de 2022

Desenvolupa habilitats directives i analítiques per abordar la gestió d’assumptes públics pels nous estils de govern relacional en el marc de les administracions públiques municipals.

Accedeix

 


 

 

 

  NOU  

Postgrau en Turisme Circular i Sostenible

Propera edició: gener de 2022

Dotar als professionals actuals i futurs del sector turístic del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Estratègia i Gestió Pública per al Turisme Circular

Propera edició: gener de 2022

Dotar als tècnics de l’àmbit públic, o col·laboradors que treballin o vulguin fer-ho en les polítiques i la gestió turística, del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix

 


 

 

  NOU  

Postgrau en Hotels Circulars i Sostenibles

Propera edició: gener de 2022

Dotar als professionals actuals i futurs de l’hoteleria i la restauració, del coneixement, de les eines i de les experiències ja contrastades per poder planificar i gestionar establiments d’hoteleria i restauració sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Accedeix 

 

  NOU  

Postgrau en Gestió d'Organitzacions Esportives

 Propera edició: octubre de 2021 

Postgrau centrat en conèixer i emprar eines per a la gestió econòmica, financera i fiscal, així com per a la gestió dels recursos humans; saber l'ordenament jurídic i legal; aplicar tècniques de màrqueting, patrocini, comunicació i gestió comercial centrada en la captació i fidelització de clients.

Accedeix

 

Postgrau en Seguretat del Pacient

Propera edició: febrer de 2022

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar als metges i infermers / es els coneixements necessaris perquè puguin fer raonaments lògics, tinguin pensament crític i aprenguin a prioritzar les cures i les habilitats especifiques per a proporcionar una atenció integral de qualitat i d'eficiència a l'malalt crític en situació d'urgència i emergència davant d'una altíssima pressió i estrès.

Accedeix
 

 

Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

 Propera edició: gener de 2022

L'objectiu principal d'aquest postgrau és proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica que permeti l'adquisició de competències per atendre la persona durant tot el procés quirúrgic.

Accedeix
 

 

Postgrau d'Especializació en el Pacient amb Ferida de Cicatrització complexa. Ferides Cròniques.

 Propera edició: gener de 2022

El valor diferencial d'aquest Postgrau és crear líders amb un alt nivell de coneixements i motivació per millorar la qualitat de les cures d'infermeria que reben els pacients amb ferida de cicatrització complexa.

Accedeix 

 

Postgrau en Readaptació Fisicoesportiva

 Propera edició: gener de 2022

Postgrau orientat professionalment en l'àmbit de la prevenció de lesions i la readaptació fisicoesportiva en cas d'haver patit alguna malaltia o lesió.

Accedeix


 

 

  NOU  

Postgrau en Fisioteràpia en els Trastorns Vestibulars i Craniocervicomandibulars

 Propera edició: gener de 2022 

Aquest postgrau adquireix les competències clíniques necessàries perquè el fisioterapeuta pugui realitzar una avaluació funcional basada en el procés de raonament clínic i la planificació-execució adequada del tractament seguint els criteris basats en l'evidència científica més actual; en el context clínic de les patologies que afecten el sistema vestibular i cràniomandibular. 

Accedeix 

 

  NOU  

Postgrau en Gestió d'Organitzacions Esportives

 Propera edició: octubre de 2021 

Postgrau centrat en conèixer i emprar eines per a la gestió econòmica, financera i fiscal, així com per a la gestió dels recursos humans; saber l'ordenament jurídic i legal; aplicar tècniques de màrqueting, patrocini, comunicació i gestió comercial centrada en la captació i fidelització de clients.

Accedeix

Màsters i Postgraus TecnoCampus

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

¡Informa't!