Pla estratègic

El Pla estratègic del Tecnocampus, coherent amb els seus estatuts fundacionals, parteix d’una visió que es basa en un model compacte de projecte Universitat-Empresa, assumint el repte d’aconseguir aquest cercle virtuós de coevolució entre Universitat i Empresa: estudiants, graduats, professors, treballadors d’empresa, emprenedors i societat.

Cada any, el mes de setembre i en el marc d'una convenció de PDI i PAS del TecnoCampus, es fa una revisió del pla.

 

 

Aquesta visió consta d’un model estructurat en capes (cercles concèntrics de la figura) al centre de la qual hi ha l’acadèmia en els tres àmbits de coneixement .


Es cerca un enriquiment successiu dels diferents agents en cada capa: des d’una formació pràctica i professionalitzadora en contacte amb la industria fins una activitat empresarial de base innovadora connectada amb la transferència de coneixement de la Universitat i la recerca.

A partir del model circular, el sistema de governança, racional i funcional, cerca ser coherent amb la visió. Es basa en un conjunt de caixes que es superposen partint de la part corporativa (la propia estructura de la Fundació), passant pel Parc Empresarial, el campus amb serveis comuns de l’entorn universitari i les escoles superiors en cada sector de coneixement i amb una estructura acadèmica pròpia.

L’estratègia es pensa des d’aquesta estructura i té la forma piramidal a la base de la qual hi ha l’entorn i les tendències, el DAFO i finalment un Pla d’accions.