Dissenyem plans de formació a mida que responguin a les necessitats de les empreses, reforçant el desenvolupament dels seus treballadors i impulsant processos de transformació i innovació. Assessorem els nostres clients en la gestió de la bonificació de les nostres propostes formatives per mitjà de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae).

Es creen solucions formatives en funció de les dimensions, sector i necessitats de les organitzacions, per mitjà de programes de formació, desenvolupament directiu i assessorament. Es customitzen codissenyen les propostes per assegurar l'èxit.

Alguns Exemples

Eines de treball col·laboratiu i online per a formadors

Forma't per obtenir una actualització de les metodologies i eines que s’utilitzen a les formacions, per fer-les més didàctiques i participatives.

Programa de mentoria

Aprèn tots els fonaments i tècniques per una eficaç transferència de coneixement, pràctiques i experiències en l’exercici d’una activitat professional en qualsevol àmbit d’actuació.

Propostes Formatives

Descobreix els cursos adaptables i personalitzables, segons les necessitats de les empreses, que dissenyem en els àmbits de la Salut, l'Empresa i la Tecnologia.

 
Àmbit Salut

1) FRAGILITAT I SÍNDROMES GERIÀTRICS

Objectius: 

 • Conèixer els principals síndromes associats a l'envelliment.
 • Identificar els factors de risc associats a la fragilitat i la seva prevenció.
 • Dotar d'eines per resoldre problemes associats a la cura a la gent gran.

Adreçat a: Professionals de la salut que treballen en l'àmbit de la persona en situació de cronicitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

 

2) SVA I SVI EN L'ADULT

Objectiu: 

 • Actualitzar-se en els coneixements i habilitats en SVA i SVI en l'adult seguint els protocols establers a les guies de l'European Resuscitation Council (ERC), del Consell Espanyol de RCP i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Adreçat a: Professionals d'infermeria i medicina.

 

3) ASPECTES PSICOSOCIALS ASSOCIATS A L'ENVELLIMENT

Objectius: 

 • Aprendre a identificar les diferents emocions.
 • Conèixer els aspectes emocionals vinculats a l'envelliment
 • Orientar sobre aspectes relacionats amb la comunicació i les alteracions de la conducta en les persones amb o sense deteriorament cognitiu.

Adreçat a: Professionals de la salut: Infermers/es, TCAES, metges/metgesses, etc.

 

4) LA MEDIACIÓ COM A EINA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN INSTITUCIONS RESIDENCIALS

Objectius: 

 • Aprendre a gestionar els conflictes entre parts.
 • Dotar d'eines i recursos a les persones i institucions en relació a la resolució dels conflictes.
 • Entendre la importància de mediar com a part transformativa en les relacions.
 • Millorar el clima de treball dins dels equips interdisciplinaris i envers els residents i /o usuaris.
 • Formar als diferents agents socials que necessitin i vulguin millorar les seves relacions.

Adreçat a: Professionals d'institucions residencials

 

5) CURES BÀSIQUES PER PERSONES AMB DEPENDÈNCIA: HIGIENE, ELIMINACIÓ, MOBILITAT I PREVENCIÓ DE LESIONS

Objectius: 

 • Aprendre a realitzar les cures bàsiques necessàries a persones dependents.
 • Dotar d'eines per millorar la qualitat de vida de les persones a càrrec.
 • Identificar problemes i anticipar solucions a la cura.
 • Ensenyar a realitzar correctament les tècniques i prevenir lesions d'esquena en els cuidadors/es .
 • Proporcionar seguretat al cuidador en les seves actuacions.

Adreçat a: Cuidadors/es familiars o remunerats.

 

6) ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ I ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Objectius: 

 • Conèixer la freqüència correcta del consum de cadascun dels grups alimentaris.
 • Conèixer la tècnica d'administració de nutrició sonda nasogàstrica (SNG) i les seves cures.
 • Administrar el tractament farmacològic a la persona cuidada d'acord amb el pla terapèutic prescrit.

Adreçat a: Cuidadors/es familiars o remunerats.

 

7) GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Objectius: 

 • Orientar sobre aspectes relacionats amb la comunicació i les alteracions de la conducta en les persones amb o sense deteriorament cognitiu amb rol playings de situacions reals.

Adreçat a: Cuidadors/es familiars o remunerats.

 

8) AJUDES TÈCNIQUES I RECURSOS SOCIALS

Objectius: 

 • Orientar al cuidador sobre els recursos socials als que pot tenir accés en funció de la problemàtica i nivell de dependència de la persona que cuida.
 • Donar nocions sobre el tipus d'ajudes tècniques existents a l'actualitat i sobre la manera de fer-les servir.
 • Millorar la qualitat de vida del cuidador a partir d'apropar-lo a les ajudes que li poden facilitar la tasca de cuidar.
 • Millorar la qualitat de vida de la persona depenent a partir d'apropar-lo a les ajudes que li poden donar més autonomia.

Adreçat a: Cuidadors/es familiars o remunerats

 

9) ACTIVA'T CUIDADOR: TU TAMBÉ T'HAS DE CUIDAR

Objectius: 

 • Ensenyar al cuidador tècniques de relaxació i estirament per evitar lesions osteoarticular
 • Afavorir les relacions interpersonals entre cuidadors en una activitat de lleure
 • Conèixer l'activitat física adaptada a les possibilitats i necessitats de cada cuidador/at.

Adreçat a: Cuidadors/es familiars o remunerats

 

10) RECERCA BIBLIOGRÀFICA

Objectius: 

 • Conèixer els mètodes i passos a seguir per realitzar una recerca de manera eficaç.
 • Aprendre les diferents estratègies de cerca efectiva i vàlida d'informació.
 • Dotar d'eines per poder seleccionar la bona evidencia científica

Adreçat a: Professionals de la salut i l'àmbit social.

 

11) JO DECIDEIXO. COM REDACTAR EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

Objectius: 

 • Conèixer els drets i deures de les persones en relació a un tractament mèdic específic o un final de vida.
 • Entendre com funciona el document de voluntats anticipades.
 • Aprendre a redactar el document de voluntats anticipades.

Adreçat a: Població en general.

 

12) ENVELLIMENT I DIVERSITAT CULTURAL

Objectius: 

 • Aprendre les diferencies cultuals en relació a la salut i les diferents cultures.
 • Conèixer com viuen l'envelliment diferents cultures
 • Entendre la diversitat cultural com un valor
 • Dotar d'eines per la pràctica diària i entendre una nova manera de convivència.

Adreçat a: Població en general.
 

13) MARES, ÀVIES I CUIDADORES, ES POT AMB TOT?

Objectius: 

 • Millorar les relacions inter i intra personals.
 • Dotar d'eines per a poder detectar situacions de sobrecarrega a nivell personal.
 • Facilitar un espai de cura personal i intercanvi d'experiències.
 • Aprendre a gestionar la vida que un vol viure de manera plena i conscient.

Adreçat a: Cuidadors/es i població en general.

 

14) AULA DIGITAL PER A GENT GRAN

Objectius: 

 • Facilitar un espai de suport a les persones grans a nivell digital.
 • Ajudar a resoldre dubtes en relació a la digitalització.
 • Ensenyar aspectes tècnics bàsics.
 • Dotar de recursos a les persones per a ser autònomes digitalment.
 • Trobar un espai d'intercanvi generacional.

Adreçat a: Població en general.

 

15) SEGURETAT DEL PACIENT EN CENTRES GERIÀTRICS I SOCIOSANITARIS O ÀMBITS ESPECIALS

Objectiu: 

 • Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari.

 

16) ATENCIÓ A PACIENT AMB FERIDES DE CICATRITZACIÓ COMPLEXA

Objectiu: 

 • Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'abordatge del pacient amb ferida de difícil cicatrització

 

17) FUNCIONAMENT I ABORDATGE DE LA CIRUGIA ROBÒTICA DA VINCI PER INFERMERIA

Objectius: 

 • Proporcionar les competències i habilitats específiques per l'ús del robot Da Vinci en les diferents especialitats: cirurgia general, cirurgia toràcica, ginecologia, urologia i otorrinologia.
 • Oferir, a banda de coneixements pràctics del funcionament de l'aparell, l'abordatge i el funcionament de les diferents especialitats des de la visió d'ús de l'infermeria i l'aplicació pràctica del robot en el dia a dia d'un infermer/a.

 

18) INSTRUMENTACIÓ QUIRÚRGICA EN TRAUMATOLOGIA

 

1) VALORACIÓ DEL MALUC I REGIÓ PÈLVICA

Objectiu: 

 • Donar una visió actualitzada sobre la valoració del maluc i la regió pelvifemoral en tots els aspectes neuromusculoesquelétics i la seva aplicabilitat clínica en els tractaments de fisioteràpia.

 

2) TRACTAMENT CONSERVADOR I AMB PUNCIÓ SECA DE LA SÍNDROME MIOFASCIAL

Objectiu: 

 • Formar en el diagnòstic de la síndrome del dolor miofascial i el seu tractament, per mitjà de l'ús de tècniques de fisioteràpia conservadora i fisioteràpia invasiva: punció seca.

 

3) MOBILITZACIÓ ACTIVA EN PERSONES DEPENDENTS

 

4) FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA

 

5) LA INFLUÈNCIA DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LES INTERVENCIONS SANITÀRIES

 

6) DIAGNÒSTIC I ABORDATGE EN PATOLOGIA DE TURMELL I PEU
1) PREPARACIÓ FÍSICA D'ALT RENDIMENT EN ELS ESPORTS D'EQUIP

 

2) LA FIGURA DE L'ANALISTA TÀCTIC EN ELS ESPORTS

 

3) ENTRENAMENT FUNCIONAL

 

4) PÈRDUA DE GREIX I AGUMENT DE LA MASSA MUSCULAR

Àmbit Empresa

1) AGILE MINDSET: COM APLICAR LES METODOLOGIES AGILE EN EQUIPS I PROJECTES

 

2) METODOLOGIES AMB EINES COL.LABORATIVES PER ALS NOUS REPTES FORMATIUS

 

3) CON INNOVAR EN EL TEU NEGOCI PER MITJÀ DEL DESIGN THINKING

Descobreix com et podem ajudar a innovar en la teva empresa, fent clic aquí.

 

4) PROGRAMES D'INNOVACIÓ PER DONAR RESPOSTA ALS REPTES EMPRESARIALS
1) LIDERATGE I GESTIÓ EN EMPRESES FAMILIARS

 

2) FINANÇAMENT PER A ORGANITZACIONS D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

 

3) LIDERATGE I CAPACITATS DE GESTIÓ PER DONES PROFESSIONALS

 

4) EINES CLAU PER GESTIONAR EL CANVI EN UNA ORGANITZACIÓ

 

5) ESCOLA D'INVERSIÓ PER A BUSINESS ANGELS

 

6) TRANSFORMACIÓ DIGITAL APLICADA AL COMERÇ

 

7) CLAUS MILLORAR EL CONTROL DE GESTIÓ DE L'EMPRESA
1) COM POTENCIAR EL MÀRQUETING DELS EMPRENEDORS DIGITALS

 

2) CLAUS PER EMPRENDRE UN NEGOCI EN ENTORNS DIGITALS

 

3) TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS EN INVESTIGACIÓ EN PROJECTES EMPRENEDORS
1) TRANSACCIONS TELEMÀTIQUES A L'ENTORN MARÍTIM I PORTUARI

 

2) TRANSPORT I SOSTENIBILITAT

 

3) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL MARÍTIMA

 

4) LOGÍSTICA MARÍTIMA 4.0

 

5) GESTIÓ PORTUÀRIA INTERNACIONAL
1) TENDÈNCIES EN TURISME CIRCULAR I SOSTENIBLE

 

2) NOUS MODELS DE NEGOCI I ESTRATÈGIES D'ECONOMIA CIRCULAR

 

3) (ECO)INNOVACIÓ, EINES PER A LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ APLICADES A L'ECONOMIA CIRCULAR

 

4) COM POTENCIAR L'ECODISSENY DE LES INFRASTRUCTURES I PRODUCTES PER MITJÀ DE L'ECONOMIA CIRCULAR

 

5) COM POTENCIAR LA CIRCULARITAT MITJANÇANT L'EFICIÈNCIA DE CONSUMS

Àmbit Tecnologia

1) COM MILLORAR LA COMPETITIVITAT D'UNA EMPRESA MITJANÇANT LA INDÚSTRIA 4.0

 

2) CLAUS PER INICIAR UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN UNA EMPRESA

 

3) COM ESDEVENIR UN CONSULTOR SAP FUNCIONAL

 

4) QUINES SÓN LES NOVES TENDÈNCIES I EINES EN PROGRAMARI LLIURE
1) TOTES LES CLAUS PER MILLORAR LES FOTOGRAFIES PER AL COMERÇ ELECTRÒNIC I LES XARXES SOCIALS

 

2) COM CREAR I DIFONDRE EL TEU PROPI PODCAST. EL NOU MÀRQUETING AUDITIU
1) ESPORTS: CLAUS PER EMPRENDRE EN AQUEST SECTOR
1) QUIN ÉS EL FUTUR DE LES ENERGIES RENOVABLE?

Com treballem la proposta?

Les experiències de formació a mida que dissenyem conjuntament amb els nostres clients cerquen generar his- tòries d’èxit i impacte a llarg termini en les empreses.

1

Identificació de les necessitats

i expectatives de l’empresa amb l’objectiu de definir els objectius de la formació cercant la millora i el creixement del client.

2

Codisseny del programa

i del format amb l’empresa per mitjà de l’escolta activa, cercant sempre la creació de valor.

3

Delivery

Desenvolupament de diferents metodologies d’aprenentatge per garantir l’equilibri entre l’experiència i els coneixements.

4

Avaluació

dels resultats respecte als objectius presentats.

Facilitats

Oferim totes les opcions possibles per desenvolupar la formació:

 • Campus TecnoCampus Mataró en forma d’immersió en ecosistemes innovadors.
 • Format global, per mitjà de la plataforma virtual TecnoCampus.
 • A les mateixes instal·lacions del client o qualsevol altra localització en funció de la seva necessitat.

No trobes el teu curs?

Posa't en contacte amb nosaltres per parlar de la teva proposta