TecnoCampus organitza cursos d’idiomes adreçats, principalment, als estudiants universitaris de grau però oberts al públic general. Aquests cursos, que tenen l’aval de la Universitat Pompeu Fabra, s’obren a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per acreditar el coneixement d'una llengua estrangera i el reconeixement de crèdits RAC.

Tots els cursos són impartits per un equip docent sota la direcció del servei d'Idiomes UPF.

MODALITATS

Modalitat presencial 

Es realitzen 90h presencials i 60h de treball autònom (un dia a la setmana, tres hores)

PLACES

Modalitat presencial

Màxim 30 estudiants (per iniciar qualsevol dels cursos cal un mínim de 15 inscripcions)

CALENDARI

Veure calendari acadèmic

Les classes presencials son de setembre del 2023 i a juny del 2024.

PREU

La matrícula son 659€

L'abonament es pot fer en un únic pagament o dos pagaments (consulta la informació a sota)

REQUISITS

Acreditar nivell previ

Per saber el teu nivell hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüística-PDL (si no l´has fet) o bé acreditar-lo amb una certificació oficial del nivell assolit fins ara

QUI POT ACCEDIR

Persones majors d'edat

No obstant, en l'assignació de places tindran preferència els estudiants i Alumni TecnoCampus i estudiants de grau d'altres universitats

BONIFICACIONS

 

Programa Parla 3 de la Generalitat per estudiants universitaris.

CERTIFICACIÓ

Cost orientatiu 30€

La superació dels cursos permet obtenir un certificat avalat per Idiomes UPF.

Tens algun dubte?

Te n'informem. Posa't en contacte amb nosaltres.

Inscripcions

 

  Preu de la matrícula: 659€

  L'abonament es pot fer en un únic pagament o dos pagaments (390€ en el moment de matrícula i 269€ al desembre 2023). 

  En cas de baixa del servei cal notificar-ho a través de e-secretaria. Es retornarà l'import proporcional (sense els 1072,68€ de taxes de gestió) dels trimestres pendents.

  • Si la tramitació es realitza abans del 16 d’octubre serà el 100%,
  • Si la tramitació es realitza abans del 1 de desembre serà el 66%
  • Si la tramitació es realitza abans del 8 de març el 33%. 
   
  Formulari de preinscripció: Emplena el formulari en aquest enllaç.

   

  Durant les dates d'assignació indicades a sota, s’informarà per correu electrònic de la plaça assignada (en funció de les preferències expressa- des i places disponibles). Seguidament s’haurà de confirmar l’acceptació en el termini de 48 hores per tal de formalitzar la matrícula.

   

  PRIMERA MATRÍCULA

  • Preinscripció: obert fins al 17 de setembre del 2023 a les 23:59h.
  • Assignació: entre el 21 i 21 de setembre del 2023.

  SEGONA MATRÍCULA

  • Preinscripció: obert fins al 24 de setembre del 2023 a les 23:59h.
  • Assignació: entre el 28 i 29 de setembre del 2023.

  TERCERA MATRÍCULA

  • Preinscripció: obert fins al 27 de setembre del 2023 a les 23:59h.
  • Assignació: entre el 5 i 6 d'octubre del 2023

  Preu de la prova: 15 €

  Insciu-te a la prova en el següent enllaç

  Les proves es realitzen de forma online, un cop inscrit i validat el pagament es rebrà un enllaç personal per realitzar-la. La realització de la PDL no assegura l'obtenció de la plaça als cursos de l'Aula Oberta d'Idiomes. En els següents casos estàs exempt de la realització de la PDL:

  • Si vols realitzar un curs d'idioma diferent de l'anglès.
  • Si ja disposes d'un certificat oficial acreditatiu de nivell assolit fins ara. Cal adjuntar-lo en la pre-inscripció. (Consulta els certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el següent enllaç
  • Si has participat en cursos anteriors a l'Aula Oberta d’Idiomes.
  • Si ets estudiants que inicia els seus estudis al TecnoCampus en el curs 2022/23 i ja has estat assignat per fer la PDL amb la seva Escola.

   

  PRIMERA DATA D'INSCRIPCIÓ: 17 de setembre de 2023

  SEGONA DATA D'INSCRIPCIÓ: 24 de setembre de 2023

  TERCERA DATA D'INSCRIPCIÓ: 27 de setembre de 2023

   

  Resultats prova PDL: enllaç (Actualitzat 30/1/2024)

  Idiomes i nivells 2023-2024

   

  MODALITAT PRESENCIAL (1 dia a la setmana 3h)


   

  Preguntes Freqüents (FAQS)

  El MECR estructura la competència lingüística en tres bandas (A: usuari bàsic; B: usuari independent; C: usuari experimentat). Cada banda inclou dos nivells (A: A1 i A2; B: B1 i B2; C: C1 i C2) i per tant es considera que hi ha sis nivells en el procés d'aprenentatge d'un idioma (des de l'A1, nivell inicial fins al C2, nivell de domini). Alguns nivells, especialment a partir de B2, es poden subdividir degut a la seva complexitat (B2 = B2.1+B2.2, per exemple).

  En cada curs d'Idiomes UPF es treballen i assoleixen les competències descrites per al nivell corresponent (segons els 4 modes de comunicació descrits al MECR: recepció, producció, interacció i mediació).

  Els certificats acrediten el tipus de curs, l’any d’obtenció  i el nivell establert dins del Marc europeu comú de referència.

  No, els certificats dels cursos no tenen caducitat per tal d’acreditar el nivell assolit. Tanmateix, si es volen fer servir per accedir als nostres cursos o tmbé de vegades a universitats estrangeres o certes entitats s’exigeix que no tinguin més d’un cert temps per tal de garantir que el candidat encara té el mateix nivell de llengua.

  Si, tot i que certes entitats poden demanar proves específiques o bé un màxim de temps des de l’obtenció.

  No, els cursos tenen una duració d’un curs acadèmic i la inscripció només es pot fer al setembre-octubre.

  No, l’estudiant que decideixi abandonar el curs ha de notificar la baixa a través de e-secretaria. En cas d’haver abonat el curs sencer se li retornarà part de l’import en funció de la data de notificació (consultar condicions l’apartat d’inscripció).

  En general, disposem de diferents horaris per un mateix nivell i, per motius justificats com les pràctiques, es pot tramitar per un trimestre un canvi de grup per garantir el bon seguiment i assoliment de coneixements. Comunica la teva problemàtica durant el procés d’inscripció perquè la coordinació de l’Aula oberta d’idiomes t’assessori correctament.

  Una vegada finalitzat el curs acadèmic (juliol), des del servei, s’informarà a l’estudiant per correu electrònic dels costos i tràmits a realitzar per obtenir el certificat d’idiomes del curs en cas d’haver-lo superat.

   

  Contactar amb coordinació d’idiomes aulaidiomes@tecnocampus.cat o amb el Punt d’informació de l’estudiant (PIE) pie@tecnocampus.cat i t’informaran del període més pròxim per la tramitació.

  En general si, trobaràs informació dins del següent enllaç.