Centre de Competències i Integració

Formació

El CCI ofereix serveis de formació a través de l'organització i impartició de cursos, tallers i la participació en jornades, col·laborant amb altres organitzacions com la Fundació TicSalut o HL7 Spain. Actualment el CCI compta amb dos àmbits de formació:Integració i Interoperabilitat i Terminologia i Semàntica.

Formació 2014: