CONTACTE

Telèfon: 931696502

Correus electrònics per serveis

Emprenedoria - 
 emprenedors@tecnocampus.cat

Localització empresarial i serveis empresarials de valor afegit
Oficina Mataró Empresa  info@mataroempresa.cat
 
Incubadora d’empreses
Laia Vilà lvila@tecnocampus.cat
 
Serveis de finançament avançat
Yolanda Fernández yfernandez@tecnocampus.cat
 
Centre de congressos i reunions
Marina Blanco mblanco@tecnocampus.cat