TECNOCAMPUS APROPA LA INTERNACIONALITZACIÓ A LES EMPRESES AMB EL PROGRAMA GO GLOBAL 

El Go Global es presenta l’any 2017 com un programa per ajudar a les empreses del territori del Maresme a formar-se i millorar la seva estratègia exportadora.  
 
El programa compta amb píndoles formatives de comerç internacional, estratègic i operatiu; i de màrqueting digital internacional. Així com formacions i ponències sobre temàtiques variades, sempre vinculades al suport a la internacionalització. 
 
Per poder donar suport operatiu a les empreses que exporten, el TecnoCampus és membre de diverses xarxes internacionals de parcs empresarials , oferint la possibilitat de fer servir els serveis d’aterratge empresarial als parcs estrangers. 
 
 

ADREÇAT A PIMES I START-UPS DEL TERRITORI AMB PRODUCTE O SERVEI EXPORTABLE

A empreses del territori, i en particular del TecnoCampus, que tinguin un producte o servei exportable, amb un equip qualificat i compromès en la implantació del projecte d’internacionalització de l’empresa.

El programa també dóna cabuda a Start-ups que hagin superat la validació del seu producte o servei al mercat i que tinguin una orientació global.

Aquest programa pot disposar d’una bonificació parcial del 60% per les empreses del Maresme.

 

TESTIMONIS DE PARTICIPANTS DE L’ASSESSORAMENT I SOFTLANDING