Suport vital i desfibril·lador semiautomàtic

Durada: 6 hores
Dates: 2 de desembre
Horari: de 14 a 20h
Dia de la setmana: dimecres
Preu: 110 € (90€ alumnes i personal del TecnoCampus)
Inscripció: Entra

Data màxima inscripció i pagament: 26 de novembre 

Un cop realitzat el pagament del curs, s'ha de passar a buscar el llibre per recepció del TecnoCampus .
 (Horari de recepció: de 8 a 21h)
 

Presentació

La Síndrome Coronària Aguda és la primera causa de mortalitat en els països industrialitzats i en un 50% dels casos la mort sobtada és la primera manifestació de la malaltia. Aquesta alta mortalitat pot disminuir si es realitzen una sèrie d'accions, totes elles importants, que configuren el que es denomina la "Cadena de la Supervivència":

1.El reconeixement precoç dels símptomes de la Parada CardioRespiratoria (PCR) i de la Síndrome Coronaria Aguda , per part de la població i, per descomptat, del personal sanitari.
2.Activació precoç del Sistema d'Emergències Prehospitalari.
3.El inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB).
4.La desfibril·lació precoç.
5.El inici ràpid i adequat de les tècniques de Suport Vital Avançat i Cures Postressuscitació.

Tots els coneixements i tècniques necessàries per realitzar aquestes accions estan ben establertes i protocol·litzades per l'European Resuscitation Council (ERC), a Espanya per la SEMICYUC, i a Catalunya per el CCR (Consell Català de Ressuscitació) constituint aquestes recomanacions la base dels Cursos de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Semiautomàtica (SVB i DEA).

Objectius

L’objectiu del curs és preparar a nivell teòric i pràctic a les persones interessades i el personal sanitari, amb la finalitat de prevenir i tractar l'aturada cardíaca. Impartit per instructors acreditats pel Consell Català de Ressuscitació en SVB-DEA, amb el reconeixement de l’European Resuscitation Council (ERC).

Certificat

Certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació (CCR), acreditat per l'European Resuscitation Council (ERC)