Programa

- Fase a distància: es disposarà del manual de l'ERC amb les recomanacions del 2010 i que haurà d'estudiar-se gairebé íntegrament per a la fase presencial.

- Fase presencial: de 9 hores de durada amb breus sessions teòriques entre 20 i 40 minuts cadascuna amb un total de 2 hores 15 minuts i 6 hores 45 minuts hores de seminaris pràctics on el ràtio màxim alumne/instructor serà de 6/1.