Impressió 3D aplicada a l'empresa

Programa

• Introducció a la Fabricació Additiva i revolució cap al 3D.
• Coneixement de les diferents tecnologies d'impressió 3D.
• Funcionalitat i Objectius de la Impressió 3D a les empreses.
• El futur de la Impressió 3D.
• La impressió en la tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication). Tècnica i software d'impressió
• Demostracions pràctiques del procés.