Justificació

Categoria Premi a la millor idea empresarial:

Els guanyadors dels premis hauran de justificar l'inici de l'activitat abans del 31 de març de 2017, presentant la documentació següent:

  • Declaració censal d’alta a Hisenda
  • Inscripció d’alta a la Seguretat Social
  • Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

En cas de no presentar la documentació justificativa dins el termini indicat, s’entendrà que el guanyador renuncia al premi.

Categoria premi a la millor Start-up

Els guanyadors dels premis a la millor start-up hauran de justificar el trasllat de l'activitat a la seu de TecnoCampus abans del 31 de març de 2017, presentant la documentació següent:

  • Declaració censal d'alta a Hisenda així com el canvi de domicili fiscal si s'opta al premi en metàl·lic
  • Inscripció d’alta a la Seguretat Social
  • Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

En cas de no presentar la documentació justificativa dins el termini indicat, s’entendrà que el guanyador renuncia al premi.

Tens dubtes? Consulta! creatic@tecnocampus.cat / +34 93 169 65 02