FORMULARI D'ALTA  I MODIFICACIÓ DE DADES DE PROVEÏDOR