Accedeix al portal de Facturació Electrònica de la Generalitat, clicant a l’empresa a la qual vols presentar la factura.

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de les factures electròniques és molt important que a cada factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres  donat que és la nostra referència. No obstant a les factures no caldrà indicar els codis DIR, d’oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora.

Si tens algun dubte pots contactar amb el Servei de Compres: 

Servei de Compres compres@tecnocampus.cat

 

El termini de pagament vigent de la Fundació Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament son el 15 i 30 de cada mes. 

 

Si tens algun dubte, pots contactar amb el servei de tresoreria: tresoreria@tecnocampus.cat.

 

BÚSTIA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

La Fundació Tecnocampus Mataró està adherida al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), un servei que ofereix una bústia de lliurament i consulta de les factures electròniques.

La factura electrònica és un document electrònic, en format XML, que: 

 • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que s’envia a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan duu signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
 • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

A més la llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital duran el seu període de prescripció. Si necessiteu més informació sobre la factura electrònica, consulteu aquest document de la Generalitat de Catalunya

 

Aplicatius:

Per crear la factura electrònica en el format estàndard facturae existeixen diversos aplicatius gratuïts que es poden consultar a l’adreça següent > Enllaç.

Pel que fa a l’enviament de la factura electrònica a les Administracions Públiques Catalanes que disposen del servei e.FACT podeu utilitzar diferents mecanismes:

 • A través de la bústia de lliurament
 • A través de solucions gratuïtes
 • A través de solucions avançades de facturació electrònica (no gratuïtes)
 • A través de l’ús de llibreries en codi obert (APIs) integrades en determinats fabricants/integradors ERP
 • A través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT.

Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques  és necessari un certificat digital que és un dispositiu o fitxer informàtic segur que us identifica plenament i legalment a internet i que us permet realitzar gestions i tràmits en línia amb la màxima seguretat. Ha d’estar tramès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l’Agència Catalana de Certificació.

Si necessiteu més informació sobre el certificat digital, consulteu els certificats digitals acceptats.

Accedeix al portal de Facturació Electrònica de la Generalitat per la Fundació TecnoCampus.

Fés clic aquí

 

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura electrònica és molt important que a la factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres  donat que és la nostra referència. No obstant a les factures no caldrà indicar els codis DIR, d’oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora.

Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres: compres@tecnocampus.cat

El termini de pagament vigent d’EPEL Parc Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament son el 15 i 30 de cada mes. 

 

BÚSTIA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

L’ EPEL Parc Tecnocampus Mataró està adherida al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), un servei que ofereix una bústia de lliurament i consulta de les factures electròniques amb la vista que et mostrem a continuació:

La factura electrònica és un document electrònic, en format XML ,segons el model factura, que: 

 • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que s’envia a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan duu signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
 • Es susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

A més la llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el certificat digital duran el seu període de prescripció. Si necessiteu més informació sobre la factura electrònica consulteu aquest document de la Generalitat de Catalunya

 

Per crear la factura electrònica en el format estàndard facturae existeixen diversos aplicatius gratuïts que es poden consultar a l’adreça següent > Enllaç

Pel que fa a l’enviament de la factura electrònica a les Administracions Públiques Catalanes que disposen del servei e.FACT podeu utilitzar diferents mecanismes:

 • A través de la bústia de lliurament
 • A través d’un correu electrònic hubefact@aoc.cat
 • A través de solucions gratuïtes
 • A través de solucions avançades de facturació electrònica (no gratuïtes)
 • A través de l’ús de llibreries en codi obert (APIs) integrades en determinats fabricants/integradors ERP
 • A través de xarxes EDI amb connectivitat al servei e.FACT.

Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques  és necessari un certificat digital que és un dispositiu o fitxer informàtic segur que us identifica plenament i legalment a internet i que us permet realitzar gestions i tràmits en línia amb la màxima seguretat. Ha d’estar tramés per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l’Agència Catalana de Certificació.

Si necessiteu més informació sobre el certificat digital consulteu els certificats digitals acceptats