Formulari per presentar la teva factura PDF

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura és molt important que a la factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres donat que és la nostra referència. Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres: compres@tecnocampus.cat  

Terminis

El termini de pagament vigent del Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament son el 15 i 30 de cada mes. 

 

Formularis

Formularis. Escull el formulari en funció si ets proveïdor de la Fundació o de la EPEL

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura és molt important que a la factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres donat que és la nostra referència. Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres: compres@tecnocampus.cat.

El termini de pagament vigent de la Fundació Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament son el 15 i 30 de cada mes.

 

 

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura és molt important que a la factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres donat que és la nostra referència. Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres: compres@tecnocampus.cat

El termini de pagament vigent d’EPEL Parc Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament son el 15 i 30 de cada mes.