Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura és molt important que en aquesta factura s’indiqui el número de comanda que us facilitarà el servei gestor o el servei de compres donat que és la nostra referència d'identificació. Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres: compres@tecnocampus.cat.

Terminis

El termini de pagament vigent del Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament són el 15 i 30 de cada mes. 

Si tens algun dubte, pots contactar amb el servei de tresoreria: tresoreria@tecnocampus.cat.

 

Formularis

Selecciona l'empresa a la qual vols presentar la factura: