Què és l’OVAP?

L’Oficina Virtual d’Atenció al Proveïdor (OVAP) és el portal web que la Fundació TecnoCampus i EPEL Parc Tecnocampus posen a la disposició dels proveïdors/col·laboradors com a iniciativa de modernització perquè puguin realitzar tràmits de les seves factures d’una manera més àgil i efectiva a través d’internet, amb l’objectiu de reduir costos i garantir la seguretat de la gestió.

Com puc accedir a l’OVAP?

Pots accedir a l’OVAP a partir d’aquest enllaç:

Accedir

Vull donar-me d’alta com a proveïdor/col·laborador, que haig de fer?

Pots accedir al Formulari per donar-te d’alta, només caldrà emplenar les teves dades i adjuntar el certificat bancari.

Accedir

Vull actualitzar les meves dades, que he de fer?

Cal que el comuniquis les teves noves dades a l’OVAP, emplenant el formulari “Alta i/o modificació de dades de proveïdor” en el següent enllaç:

Accedir

Com he de presentar les factures?

Pots presentar les teves factures indicant sempre el número identificador de la comanda prèviament autoritzada. Les factures es podran presentar a partir dels següents enllaços :

Factura electrònica Factura en format digital (PDF)

Què és la factura electrònica?

La factura electrònica és un document electrònic, en format XML, segons el model factura, que:

• Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que s’envia a través de mitjans electrònics.

• Té validesa legal quan duu signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.

• És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Hi ha alguna aplicació per poder crear la meva factura electrònica?

Per crear la factura electrònica en el format estàndard facturae existeixen diverses aplicacions gratuïtes que es poden consultar a l’adreça següent:

Accedir

Quins mecanismes puc utilitzar per enviar la meva factura electrònica?

Consulteu els mecanismes per la creació i enviament de factures electròniques en el següent enllaç.

Els codis DIR per la presentació de les factures són els següents:

• Fundació Tecnocampus: NIF G62034111 Codi DIR = LA0011122 (Oficina gestora, oficina tramitadora i oficina comptable).

• EPEL Parc Tecnocampus: NIF Q0801443C Codi DIR = LA0011123 (Oficina gestora, oficina tramitadora i oficina comptable ).

Accedir

És necessari un certificat digital per la tramitació de factures electròniques?

Sí, és necessari un certificat digital que és un dispositiu o fitxer informàtic segur que us identifica plenament i legalment a internet i que us permet realitzar gestions i tràmits en línia amb la màxima seguretat. Ha d’estar tramès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l’Agència Catalana de Certificació.

Els certificats digitals acceptats

Puc enviar la meva factura en format PDF?

Sí, pots presentar la teva factura en format PDF emplenant el formulari corresponent al següent:

 

 

Accedir

Haig d’incloure alguna referència a la meva factura?

Per facilitar la gestió, tramitació i pagament de la factura és molt important que a la factura s’indiqui el número de comanda que faciliti el servei gestor o el servei de compres donat que és la nostra referencia d’identificació. Si tens algun dubte pots contactar amb el servei de compres:

Enviar

Quin és el termini de pagament de les factures?

El termini de pagament vigent de la Fundació Tecnocampus i EPEL Parc Tecnocampus és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la conformitat i 30 dies per al seu pagament. Els dies de pagament són el 15 i 30 de cada mes.

Un cop emès el pagament, s’enviarà una notificació via correu electrònic.

Vull donar-me d’alta com a col·laborador docent no autònom (“rendiment de treball o minutes”), que haig de fer?

A partir d’aquest enllaç, https://www.tecnocampus.cat/oficina-del-proveidor/oficina-datencio-al-proveidor-ovap. Pots accedir al Formulari per donar-te d’alta. Només caldrà emplenar les teves dades i adjuntar el certificat bancari.

Un cop dins del formulari, caldrà indicar que NO presentareu factura, que esteu exempts d’IVA i que la retenció d’IRPF serà del 15%.

Aquesta alta nomès cal fer-la la primera vegada que es fa una col·laboració amb TecnoCampus. Nomès caldrà tornar-la a emplenar si alguna de les dades s'ha de modificar.

Vull donar-me d’alta com a col·laborador docent autònom, que haig de fer?

A partir d’aquest enllaç, https://www.tecnocampus.cat/oficina-del-proveidor/oficina-datencio-al-proveidor-ovap. Pots accedir al Formulari per donar-te d’alta, només caldrà emplenar les teves dades i adjuntar el certificat bancari.

Un cop dins del formulari, caldrà indicar: que SÍ presentareu factura, que esteu exempts d’IVA i que la retenció d’IRPF serà del 15% ( Excepte, en casos de que estigueu prèviament autoritzats per Hisenda Tributària a aplicar la retenció del 7% ).

En el moment de presentació de la vostra factura caldrà que adjunteu el darrer rebut d’autònoms pagat.

Si teniu més preguntes sobre l’OVAP que no es responen en aquest document, feu-nos-les arribar a: