Objectius

Objectius generals

Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari.

Objectius específics

  • Sensibilitzar sobre la complexitat del sistema sanitari com a element clau en la gestió del risc.
  • Adquirir coneixements bàsics en qualitat assistencial i Introduir els conceptes claus sobre seguretat del pacient.
  • Conèixer les iniciatives existents sobre epidemiologia i prevenció dels efectes adversos relacionats amb l'atenció sanitària tant a nivell nacional com internacional
  • Revisió de la metodologia per al disseny, anàlisi i realització d'estudis epidemiològics experimentals i observacionals sobre seguretat del pacient.
  • Aprenentatge de la gestió del risc sanitari: presentació de la metodologia i eines per a la gestió del risc sanitari, tant per a la prevenció com per a l'anàlisi de successos i desenvolupament d'estratègies per adquirir la capacitat de gestionar el risc assistencial en les institucions sanitàries.
  • Establir les competències i habilitats per a la direcció de riscos i accions de millora.
  • Promoure el disseny de nous models d'organització sanitària basats en la millora contínua de la qualitat i de la seguretat del pacient.
  • Promoure la comunicació sobre els problemes de seguretat i la gestió de riscos tant als pacients com als professionals
  • Conèixer les implicacions econòmiques, ètiques i legals relacionades amb la gestió de riscos i la seguretat clínica
  • Facilitar respostes a les necessitats de formació en seguretat del pacient formulades per diferents sectors professionals, empresarials, organitzacions nacionals i internacionals implicats en la prestació de serveis i atenció sanitària.

Organitzat per:


Amb la col·laboració de: