PLA D’ESTUDIS

MÒDUL I – Àmbit Quirúrgic (10 ECTS)
 • Procés quirúrgic
 • Area quirúrgica
 • Competències de la infermera en l’àmbit quirúrgic
 • Cures d’infermeria en l’intraoperatori
 • Asèpsia i esterilització
 • Introducció a la instrumentació
 • Sutures manuals i mecàniques
 • Aparatatge electromèdic a quiròfan
Cures d’infermeria en l’intraoperatori segons l’especialitat:
 • Cures en Cirurgia General i Digestiva
 • Cures en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
 • Cures en Ginecologia
 • Cures  en Urologia
 • Cures  en Cirurgia Vascular
 • Cures  en Cirurgia Otorinolaringologia
 • Cures  en Cirurgia Toràcica
 • Cures  en Cirurgia Cardíaca
 • Cures  en Neurocirurgia
 • Cures  en Cirurgia Plàstica i Reparadora
 • Cures  en Cirurgia Pediàtrica
 • Cures d’Infermeria en CMA
 • Cures  en Cirurgia Oftalmològica
 • Cures d’infermeria en Transplantament
Gestió de l’àrea quirúrgica:
 • Gestió de l’àrea quirúrgica
 • Risc laboral en l’àrea quirúrgica
 • Aspectes legals en l’àrea quirúrgica
 
MÒDUL II – Anestèsia i Reanimació (3 ECTS)
 • Atenció d'infermeria en pre-anestesia. URPQ
 • Monitorització del pacient quirúrgic
 • Atenció d'infermeria anestèsica en l'intraoperatori
 • Atenció d'infermeria anestèsica en el post. immediat
 • Curs de Suport Vital Avançat acreditat pel CCR
MÒDUL III – Seguretat del pacient (1 ECTS)
 • Mòdul on-line
MÒDUL IV – Practicum (16 ECTS)
 • Les pràctiques assistencials es realitzaran a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

 

METODOLOGIA

El curs de Postgrau té una durada de 6 mesos compresos entre gener i juny.
 
El temps de dedicació setmanal dels estudiants serà de 6 hores presencials i 2 hores de dedicació on-line més el treball autònom d'estudi personal. Les pràctiques assistencials tindran una durada de 4 setmanes realitzant la jornada completa del torn assignat.
 
Segons el mòdul i l'objectiu de cada sessió es plantejaran les següents metodologies docents:
 • Sessions de classes expositives
 • Seminaris
 • Treball individual
 • Presentació de temes per part dels alumnes
 • Tutories
 • Simulació
 • Treball autònom

 

 

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Per obtenir el diploma de Postgrau serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:
 • Assistència obligatòria a un 75% del total d'hores presencials de classe
 • Assistència obligatòria a un 95% del total d'hores de pràctiques assistencials
 • Superació de les avaluacions de seguiment i finals
 • Avaluació Contínua de les sessions programades
 • Lliurament i superació del Treball de Fi de Postgrau/Pràctiques
 

Organitzat per: