PLA D’ESTUDIS

MÒDUL I – Àmbit Quirúrgic (10 ECTS)
 
·         Procés quirúrgic
·         Area quirúrgica
·         Competències de la infermera en l’àmbit quirúrgic
·         Cures d’infermeria en l’intraoperatori
·         Asèpsia i esterilització
·         Introducció a la instrumentació
·         Sutures manuals i mecàniques
·         Aparatatge electromèdic a quiròfan
 
Cures d’infermeria en l’intraoperatori segons l’especialitat:
 
·         Cures en Cirurgia General i Digestiva
·         Cures en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
·         Cures en Ginecologia
·         Cures  en Urologia
·         Cures  en Cirurgia Vascular
·         Cures  en Cirurgia Otorinolaringologia
·         Cures  en Cirurgia Toràcica
·         Cures  en Cirurgia Cardíaca
·         Cures  en Neurocirurgia
·         Cures  en Cirurgia Plàstica i Reparadora
·         Cures  en Cirurgia Pediàtrica
·         Cures d’Infermeria en CMA
·         Cures  en Cirurgia Oftalmològica
·         Cures d’infermeria en Transplantament
 
Gestió de l’àrea quirúrgica:
 
·         Gestió de l’àrea quirúrgica
·         Risc laboral en l’àrea quirúrgica
·         Aspectes legals en l’àrea quirúrgica
 
 
MÒDUL II – Anestèsia i Reanimació (3 ECTS)
 
-           Atenció d'infermeria en pre-anestesia. URPQ
·           Monitorització del pacient quirúrgic
·           Atenció d'infermeria anestèsica en l'intraoperatori
·           Atenció d'infermeria anestèsica en el post. immediat
·           Curs de Suport Vital Avançat acreditat pel CCR
 
MÒDUL III – Seguretat del pacient (1 ECTS)
 
                Mòdul on-line
 
MÒDUL IV – Practicum (16 ECTS)
 
                Les pràctiques assistencials es realitzaran a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
 
 

METODOLOGIA

El curs de Postgrau té una durada de 6 mesos compresos entre gener i juny.
 
El temps de dedicació setmanal dels estudiants serà de 6 hores presencials i 2 hores de dedicació on-line més el treball autònom d'estudi personal. Les pràctiques assistencials tindran una durada de 4 setmanes realitzant la jornada completa del torn assignat.
 
Segons el mòdul i l'objectiu de cada sessió es plantejaran les següents metodologies docents:
 
-          Sessions de classes expositives
-          Seminaris
-          Treball individual
-          Presentació de temes per part dels alumnes
-          Tutories
-          Simulació
-          Treball autònom
 
 

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Per obtenir el diploma de Postgrau serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:
 
-          Assistència obligatòria a un 75% del total d'hores presencials de classe
-          Assistència obligatòria a un 95% del total d'hores de pràctiques assistencials
-          Superació de les avaluacions de seguiment i finals
-          Avaluació Contínua de les sessions programades
-          Lliurament i superació del Treball de Fi de Postgrau/Pràctiques
 

Organitzat per: