Presentació

Dates: del 13 de gener de 2022 a l'1 de juliol de 2022 (període de pràctiques: entre maig i juny)
Durada: 30 ECTS/ 300 hores 
Edició: 6ª
Horari: dijous de 15 a 21h (6 hores/dia). Excepte el Curs SVA.  
Lloc de realització: Escola Superior de Ciències de la Salut / Centre de Simulació i Innovació en Salut i Pràctiques a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Modalitat: Presencial 
Orientació: professional
Idiomes: català i castellà 
Places: 24
Preu: 2.750€ + 150€ de taxes

Preinscripcions: Fins al 22/11/2021

Matrícula: Des de l'1 fins al 17/12/21

Informació i assessorament tècnic 

Sra. Laura Curell (Coordinadora acadèmica del Postgrau) lcurell@tecnocampus.cat
Sr. Miguel Ángel Palma (Coordinador assistencial del Postgrau) mapalma.germanstrias@gencat.cat

Sol·licitud d’informació i inscripcions 
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59

Veure sessió informativa gravada: vídeo

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Presentació 

El camp de l'àmbit quirúrgic s'expandeix cada vegada més i necessita d'un perfil de professionals especialistes que s'adaptin als requisits d'aquest àmbit de treball.  

Els avenços tecnològics en la cirurgia, la complexitat de l'atenció i la situació de vulnerabilitat dels pacients en processos quirúrgics són factors que exigeixen de professionals d'infermeria amb una formació específica i basada en l'evidència científica; amb la finalitat de proporcionar una atenció segura, eficaç i de qualitat durant tot el procés quirúrgic.  

Per aquest motiu, i tenint en compte el desenvolupament d'una nova consciència de treball en equip multidisciplinar de l'àrea quirúrgica, es requereix d'una formació que actualitzi i enriqueixi les competències dels professionals d'infermeria sobre cures i tècniques en cirurgia independentment de l'especialitat.  

El Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic aprofundeix en els coneixements, les habilitats, les destreses, les actituds y els valors de la infermeria quirúrgica. 

Amb un programa que es desenvolupa conceptualment de manera gradual, el temari dóna a conèixer a l'estudiant des del model d'infermeria quirúrgica en el sistema sanitari, l'organització del treball o les característiques de l'espai i instrumental propi del quiròfan, fins tot el referent en termes relacionats amb la infermeria quirúrgica com asèpsia, infecció, desinfecció i esterilització, atenció pre, intra i post operatòria, sutures, anestèsia, etc.  

 

 

Un dels punts més rellevants d'aquesta proposta de formació de postgrau és basa en les entitats que ho co-organitzen: Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus - Centre de Simulació i Innovació en Salut i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

- El Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS): és un centre depenent de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus. El CSIS té l’objectiu de facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. Un nou model d’aprenentatge que segueix els estàndards de qualitat docents i on la innovació i la recerca son els pilars fonamentals.  

- L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: és un centre públic que presta atenció sanitària d'alta complexitat a les 800.000 persones que viuen al Barcelonès Nord i al Maresme, així com a alguns ciutadans d'altres territoris catalans en el cas de determinades patologies, en què l'hospital és referència per a fins a 1.200.000 habitants. 

La seva activitat en l'àrea quirúrgica al 2014 va ser: 

  

Activitat global

           Intervencions convencionals programades

6.748

           Intervencions convencionals urgents

1.698

           Intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria

6.672

Activitat d'alta complexitat

Trasplantaments de ronyó

58

Trasplantaments de pàncrees

3

Trasplantaments de còrnia

72

Cirurgia cardíaca

598

Cirurgia del Parkinson i l'epilèpsia

14

Cateterismes cardíacs

2.602

Radiologia intervencionista

835

Cirurgia oncològica

329

A quí va adreçat 

Diplomats i Graduats en Infermeria interessats en aprofundir en el coneixement del procés quirúrgic, en la gestió i la seguretat del pacient dins d’aquesta àrea. 

Sortides professionals 

Infermer/a de l'àrea quirúrgica en els diferents àmbits d'especialització assistencial. 

Organitzat per: