PLA D’ESTUDIS 

Esquema i Estructura del Postgrau

El curs s’estructura en 36 crèdits obligatoris, 32 crèdits estan repartits en diferents mòduls i 4 crèdits pertanyen al treball final.

 • Sector Turístic. Dimensió, caracterització i impacte ambiental. El nou marc del turisme post pandèmia. 
 • Impactes del sector turístic sobre l’entorn. 
 • Agenda internacional i Europea per la transformació del turisme. 
 • Visió del sector turístic des de la perspectiva de l’economia circular. 
 • Màrqueting i comunicació en turisme circular. 
 • Estratègia innovadora per la transformació. 
 • Tecnologia i noves tendències en turisme. 
 • Taller pràctic de circularització per subsectors.
 • Transició cap a una activitat circular en el sector de l’hoteleria i la restauració. Escenaris post pandèmia. 
 • La construcció i  decoració en establiments  circulars. 
 • La política de compres i el consum de recursos en els establiments circulars d’hoteleria, restauració i begudes.  
 • El pla de màrqueting en turisme circular. 
 • Tecnologies i gestió de xarxes socials. 
 • Presentació  de casos d’empreses amb models circulars i taller de debat.
 • La incidència de la intermediació  en el sector del turisme. 
 • La cadena de valor de la intermediació turística des de la perspectiva de l’economia circular. 
 • La creació de productes turístics sota  el paradigma de la sostenibilitat i  circularitat en el marc post pandèmia 2020. 
 • Màrqueting i comunicació amb clients i proveïdors. 
 • Tecnologies disponibles. 
 • Casos. Exemples d’empreses i les seves polítiques. 
 • La mobilitat en el sector turístic. Estructura  i escenaris post pandèmia. 
 • Aspectes  ambientals del transport turístic. 
 • Aspectes legals de la protecció  ambiental en la mobilitat turística. 
 • Noves tecnologies i  futur del transport de passatgers. 
 • Màrqueting e instruments de mesura de mercat. 
 • Experiències de casos i taller de debat.
 • Anàlisi d’estratègia pública turística sota els principis de l’economia circular. Els nous escenaris post pandèmia. 
 • Instruments pel gestor. 
 • Cooperació públic-privada. 
 • Seguiment i avaluació de la circularitat del turisme en el territori. 
 • Tecnologia per a la Cooperació internacional. 
 • Experiències de casos i taller de debat.

METODOLOGIA 

Metodologia docent online

 • Combinació de classes online asíncrones i asíncrones amb els tutors. 
 • Lectura i estudi de materials propis del curs complementats amb àmplia bibliografia sobre cada tema.
 • Presentació d’experiències empresarials  amb professionals i experts del sector.
 • Panells de debat amb professors i experts.

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

 • Realització d’exercicis individuals. 
 • Treballs en equip. 
 • Participació activa en debats.

 

Organitzat per: 

 

Amb la col·laboració de: