Admissió Postgraus

Admissió a postgrau TecnoCampus

Finalitat

Avaluar la possibilitat d'accedir a un postgrau TecnoCampus d'acord amb el compliment o no dels requisits a complir

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que compleixi amb els requisits explicitats en el postgrau seleccionat.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:
* Formulari d'inscripció
* Fotocòpia DNI, NIE o passaport
* CV
* Fotocòpia del títol o resguard en el cas que es requereixi titulació superior.

Opcional:
Caldrà veure els requisits documentals per a cada postgrau, perquè el títol pot ser opcional.
* Còpia del Títol o reguard (1)
(1) Si és de la UE de parla no anglesa caldrà traducció jurada del títol i del certificat. Si no és de la UE caldrà revisar el conveni bilateral del país amb el Ministerio d'Educació i si s'escau caldrà l'apostilla de La Haia i legalitzar-ho a l'ambaixada o consulat corresponent.
 

Termini per sol·licitar-ho

Segons dates acordades pel TecnoCampus al calendari específic per postgrau.

Resposta que obtindrà

Carta d'admissió o denegació
Es tindrà en compte el model per a cada país i/o necessitats de cada estudiant
 

Temps de resposta

15 dies aprox.

Responsable

Formació Permanent

Normativa i documentació de referència

* Criteris d'admissió de cada postgrau
* Requisits documentals de cada postgrau
 

On adreçar-se

Sol·licitud online: formaciopermanent@tecnocampus.cat