ERASMUS+ PRÀCTIQUES

 • Són pràctiques en empreses o institucions de països europeus
 • Són estades de 2 - 12 mesos
 • Participen en aquest programa els estats membres de la Unió Europea, l'AELC i l'EEE: Islàndia,Liechtenstein, Noruega, Croàcia, Turquia i a qualsevol empresa elegible, d'acord amb la normativa Erasmus+
 • Per poder optar a la plaça Erasmus Pràctiques cal complir els següents requisits:
 • Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2017-18 en un dels graus i pels estudiants que realitzin la pràctica a partir de setembre 2018 també haurà d’estar matriculat en el curs 2018/19.
 • Estar matriculat del segon curs.
 • Tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins del programa Erasmus+. També  podran participar els estudiants de tercers països que acreditin la possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de la mobilitat.
 • Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques amb data màxima de finalització 30 de maig del 2019, i tenir l’autorització del seu centre -a través del coordinador de pràctiques- per realitzar l’estada, d’acord amb la normativa de pràctiques del TecnoCampus i de la pròpia escola, a partir de la valoració positiva d’un projecte formatiu acordat amb l’organització d’acollida.
 • No gaudir simultàniament d’una beca Erasmus+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca Erasmus, sempre i quan la realització de l’estada per estudis pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates.
 • Els estudiants que hagin estat seleccionats durant el darrer curs de la seva titulació hauran de completar l’estada en pràctiques durant el període d’un any des de l’obtenció de la titulació.
 • Una vegada resolta l'adjudicació, l'estada en pràctiques es formalizarà mitjaçant la subscripció d'un acord acadèmic tripartit entre l'empresa, TecnoCampus i l'interessat, on es regulin els principals aspectes de les pràctiques, així com els compromisos de cadascuna de les parts.
 • Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.
 • Es valorarà l’acreditació del coneixement de l'idioma de treball a l'empresa d'acollida. Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals,  la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF. Aquest criteri atribuirà fins a 0,5 punts addicionals a la nota mitjana de l’expedient.
 • Adequació de les pràctiques al perfil i al currículum acadèmic de l'estudiant. Aquest criteri atribuirà fins a 1 punt addicional a la nota mitjana de l’expedient.

En cas d’empat en la puntuació final, tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

La Beca Erasmus + contribueix a les despeses d’estada i desplaçament. Es financien un màxim de tres mesos i l’import depèn del país de destinació:

 • Grup 1 (400€/mes): Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França,Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia
 • Grup 2 (350€/mes): Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburgo, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia
 • Grup 3 (300€/mes): Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia

8 beques, de 2 a 12 mesos de duració (màxim 3 mesos becats)

 • Presentació de sol·licituds: Des de la publicació de les bases i fins al 2 d'abril de 2018 a través de l’enllaç habilitat a l’efecte des del web de Carreres Professionals, secció Erasmus+ Pràctiques. L’estudiant ha de guardar comprovant de la sol·licitud per poder documentar qualsevol reclamació o al·legació posterior. 
 • Publicació de la resolució provisional de concessió de places: A partir del 9 d'abril de 2018.
 • Termini per presentar al·legacions: Del 10 al 15 d'abril de 2018.
 • Publicació de la resolució definitiva després del període d’al·legacions:  20 d'abril de 2018.     

En cas de no cobrir la totalitat de les beques en primera convocatòria,  s’assignaran per ordre d’arribada sempre i quan els candidats acompleixin els requisits demanats.

Consulta aquí la presentació del programa d'ERASMUS+ Pràctiques i altres recursos com a suport a la teva recerca de pràctiques internacionals: