Presentació

 Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de la tecnologia i la innovació

 

Què són els premis Creatic?

Els premis Creatic són un estímul i una oportunitat per als millors projectes empresarials innovadors i/o tecnològics, i els ofereix suport financer, logístic i d’acceleració.

Inscripcions a les modalitats

Premis Creatic millor iniciativa empresarial

Per les modalitats iniciativa empresarial tecnològica, iniciativa empresarial liderada per dones, i iniciativa empresarial amb impacte social.

Inscriu-t'hi!
Premis Creatic a l'emprenedoria Universitària

Els alumnes universitaris dels graus o màsters de les Escoles universitàries del TecnoCampus matriculats en el curs 2020-2021 que presentin un projecte emprenedor. 

Inscriu-t'hi
Premis Creatic millor projecte emprenedor d'alumnes de FP

Pel millor projecte emprenedor d'alumnes de FP dels centres educatius de Mataró.

Inscriu-t'hi

atencio

 

El termini per presentar el teu projecte finalitza el 5 d'Octubre de 2021 a les 15h.

Dotació dels premis

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ

  • Premi en metàl·lic de dotze mil euros (12.000€)
  • Bonificació del 100% de l'ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat oficina independent, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2022.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL LIDERADA PER DONES

  • Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
  • Bonificació del 100% de l’ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2022.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

 • PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL AMB IMPACTE SOCIAL

  • Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€)
  • Bonificació del 100% de l'ús d’un Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el projecte empresarial guanyador durant un màxim de sis mesos.
  • 50% de bonificació de l'estada a la Incubadora del TecnoCampus en modalitat Openspace, a partir de la data de constitució de l'empresa i fins al 31 de desembre de 2022.
  • Suport en la promoció i presència a mitjans.

Bases, requisits i criteris

 • Els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics
 • Tenir per objectiu la creació d'una empresa, a partir d'una idea madura propera al mercat o, si aquesta ja existeix l'empresa, haver iniciat l'activitat aquest mateix any 2021
 • Fixar el domicili fiscal de la futura empresa, o empresa ja existent, a la ciutat de Mataró

 

Criteris de selecció

Criteri
Puntuació

Grau de definició del producte o servei innovador

5 punts

Incorporació d'elements innovadors i millores tecnològiques en el producte o servei

5 punts

Activitat vinculada a sectors estratègics de Tecnocampus: salut, tèxtil, TIC, indústria 4.0, economia circular i la indústria dels videojocs.

5 punts

Dimensió del mercat i competència (es valorarà l'orientació al mercat del projecte)

5 punts

Model de Negoci: Viabilitat econòmica i financera del projecte

5 punts

Efecte emprenedor: Possible vinculació del projecte amb el Parc i el territori i la seva aportació a l'ecosistema.

5 punts

Coneixements tècnics i de gestió de l'equip emprenedor

5 punts

Habilitats comunicatives de l'equip promotor, en base a la presentació oral del projecte

5 punts

Preguntes Freqüents (FAQS)

1- Emprenedors que vulguin posar en marxa la seva empresa

Si tens una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació amb un nivell de maduresa proper al mercat i vols posar-la en marxa, els Premis Creatic poden ser la plataforma perfecta per que la puguis posar en marxa.

2- Empreses que han iniciat la seva activitat des de l'1 de gener de 2021

Els premis Creatic són una forta empenta per consolidar i fer créixer la teva nova iniciativa empresarial.

Sí, però aquesta idea ha d’estar madura, i ser ja un projecte proper la mercat i amb voluntat ferma de crear una empresa. En cas de resultar guanyador, caldrà constituir l’empresa abans del 7 de juny de 2022.

Sí, un autònom o empresari individual és una forma jurídica que pot adoptar una empresa. Cal, però, que l’alta de l’activitat s’hagi produït el 2021.

No. Per presentar la candidatura als Premis Creatic no és necessari tenir l’empresa a Mataró. No obstant, en cas de resultar guanyador, per gaudir del premi en metàl·lic, caldrà ubicar i domiciliar l’empresa a la Incubadora de Tecnocampus.

El TecnoCampus disposa d’un Servei d’Emprenedoria on et poden ajudar. Pots demanar visita personalitzada amb un tècnic del Servei a emprenedors@tecnocampus.cat o per telèfon al 931696502

A través dels formularis web d'aquesta pàgina, i també es poden presentar físicament al TecnoCampus (TCM2 - Av. Ernest Lluch, 32 de Mataró) o per correu electrònic a creatic@tecnocampus.cat

Organitza:

             
 


Amb el mecenatge de:

Mecenes Platinum:

   

 

Mecenes Gold:
                       
 

 

Mecenes Silver:

 

Mecenes Bronze:

    

 

 

Amb el suport de:

.       ;

Amb la col·laboració de:

 ;