Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM6 DESPATX 12

Correu electrònic: agarciaf@tecnocampus.cat

Research gate: Visitar

Categoria professional: Acreditat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Doctorant en Activitat F&iacute;sica, Educaci&oacute; F&iacute;sica i Esport (INEFC-UB). M&agrave;ster en Rendiment Esportiu, Tecnificaci&oacute; i Alt Nivell (RETAN). M&agrave;ster en Alto Rendimiento (COE-UAM) M&agrave;ster Profesional en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo (INEFC-UB-CEDE). Llicenciat en Ci&egrave;ncies de l&#39;Activitat F&iacute;sica i l&#39;Esport (INEFC-UB). Entrenador Nacional d&#39;Atletisme (RFEA). Grup de Recerca: AFIRS Tecnocampus, Matar&oacute; UPF. Investigador/a principal: Manuel V Garnacho. Participaci&oacute; en Projectes de I+D+I en convocat&ograve;ries d&#39;administracions o entitats p&uacute;bliques i privades: Avances metodol&oacute;gicos y tecnol&oacute;gicos en el estudio observacional del comportamiento deportivo (PSI2015-71947-REDT). La actividad f&iacute;sica y el deporte adaptado como potenciadores del estilo de vida saludable. (DEP201566069-P) Projecte en com&uacute; amb Gerard Carmona - Accute and chronic effects of differents types of exercise and training on performance parameters in diverse sport population (01_2017_CEICGC). Professor en: - M&agrave;ster oficial en Rendiment Esportiu i Tecnificaci&oacute; a l&rsquo;Alt Nivell (INEFC-UB) - COI - CAR Sant Cugat (Programa de Solidaritat ol&iacute;mpica).</p>

Àmbits de coneixement


Activitat física i esport

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
MÀSTER - RETAN INEFC - UNIVERSITAT DE BARCELONA
MÀSTER - ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

Research groups


Recerca en Cronicitat i envelliment- Grup GRACE