Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - SALA PROFESSORAT 1

Correu electrònic: lmontoro@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Professora a l'Escola Superior de Ciències de la Salut en l'Escola Universitària del Maresme Imparteix classe: - GRAU EN TURISME - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE - GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN - DOBLE TITULACIÓN GRADO ADE Y TURISMO Assignatures que imparteix: - Economic and financial basis and Contracting in physical activity and sport - Law I - Business Law