PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ)

A continuació es detallen els processos del SGIQ-Salut, classificats segons les dimensions que es fan servir en els processos de certificació de la implantació del SGIQ en el marc del programa AUDIT.

Tots els documents estan en català.

 

DIMENSIÓ 1. REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ

SAL1.1 Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i l'aprenentatge

SAL1.2 Revisar i actualitzar el sistema de garantia interna de la qualitat de les titulacions de l'ESCST

 

DIMENSIÓ 2. DISSENY, REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS

SAL2.1 Desenvolupar l'activitat docent

 

DIMENSIÓ 3. SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE I D'ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS

SAL3.1 Gestionar l'acció tutorial dels estudiants

SAL3.2 Gestionar les pràctiques externes

SAL3.3 Gestionar el TFG

SAL3.4 Gestionar el TFM

 

 

Darrera revisió: Març 2022