Presentació

TecnoCampus, com a entitat compromesa amb la societat i el territori, promou la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per tal d’eradicar qualsevol tipus de discriminació sexista i, en aquest sentit, incorpora  la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca.

 

 

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya

 

 

Contacta amb la Unitat d'Igualtat

 

Context i Marc Normatiu

En la darrera dècada s’ha desenvolupat un ampli marc normatiu en matèria d’igualtat que exigeix l’adopció de diferents mesures per avançar en la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes. Malgrat la progressiva incorporació de les dones a les universitats, com a estudiants, com a professores, com a investigadores i com a personal d’administració i serveis, els biaixos de gènere sobreviuen.

D’altra banda, la societat imposa també uns cànons normatius en la identitat i en l’expressió del gènere així com en la pròpia sexualitat que generen formes de discriminació i de violència específiques vers les persones del col·lectiu LGBTI. D’aquesta manera, a la lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista, les universitats han de sumar-hi la lluita contra qualsevol expressió de LGBTIfòbia, per tal de fer efectius els principis de no-discriminació i respecte i de garantir que la universitat sigui un espai on tothom pugui viure i desenvolupar-se en plena llibertat.

Estructura

La Unitat d’Igualtat és un servei universitari especialitzat, competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.

Composició de la Unitat d'Igualtat:

  • Director/a de la Unitat, càrrec que ostenta la Directora de Serveis i Projectes Universitaris.
  • Persona membre de la Comissió d’Igualtat nomenada pel Director/a General a proposta del Director/a de la Unitat d’Igualtat, que farà les funcions de referent d’Igualtat.
  • Persona membre de la Comissió d’Igualtat nomenada pel Director/a General a proposta del Director/a de la Unitat d’Igualtat, que farà les funcions de tècnic/a d’Igualtat i secretari/a de la Comissió d’Igualtat.

On participem?

TecnoCampus forma part de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UPF i, com a membre de la comissió, fa seu el compromís de la Universitat amb les polítiques d’igualtat de gènere, tant en la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes com en la garantia dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI.

Com contactar?

Escriu a la Unitat d'Igualtat: UnitatIgualtat@tecnocampus.cat

La Comissió d’Igualtat és l’òrgan d’assessorament i participació que té per objectiu principal assessorar i ser consultada sobre l'elaboració, el desplegament i l'avaluació del Pla d'Igualtat, així com la promoció de la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària i les activitats de sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes.

La Comissió d'Igualtat està formada per persones representants de diferents àmbits de la comunitat universitària. 

La Comissió Tècnica en matèria d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, té caràcter permanent i s’encarrega de l’aplicació del procediment d’actuació tècnica i especialitzada recollit en el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en  matèria  de  violència  masclista,  homofòbia,  bifòbia  i  transfòbia, així com del seguiment de les mesures. 

Composició de la Comissió Tècnica:

  • Director o Directora de la Unitat d’Igualtat
  • Un membre de Secretaria General especialista en matèria jurídica, o la persona que delegui.
  • El Director/a de l’Àrea de Gestió de Persones o persona en qui delegui que sigui especialista en prevenció de riscos laborals.
  • Un psicòleg o psicòloga especialista en matèria d’assetjament sexual nomenat pel Director o Directora General.

Pla i protocol

Al 2011 es va aprovar el Pla d’Igualtat que definia quina havia de ser la política de gènere de TecnoCampus i que ha servit per orientar la línia de treball a seguir els anys posteriors en matèria d’igualtat i de no discriminació per raó de gènere o d’identitat sexual.

Actualment està vigent el II Pla d'Igualtat del TecnoCampus, que conté el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. El seu propòsit essencial és incorporar un enfocament integrat de promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tota l'activitat universitària.

La posada en marxa d'aquest Pla d'Igualtat i del Protocol per a la Igualtat no suposa, únicament, un mer compliment formal de la normativa vigent, sinó que implica assumir amb convicció la igualtat de dones i homes com una prioritat i un principi rector de la Universitat. 

El II Pla d'Igualtat va ser aprovat en data 27 de desembre de 2019 per resolució de la Direcció General 96/2019.

Portada pla igualtat

El protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia té com a finalitat establir els criteris essencials, de caràcter mínim, per gestionar les conductes percebudes com discriminatòries, violentes o d'assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere dins de l'àmbit de direcció i d'organització de la unitat administrativa o acadèmica d'adscripció de la persona o persones que són objecte, i en l'exercici de la seva activitat professional o educativa o com a conseqüència d'aquesta.
 
El Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia està inclòs, com a annex, al II Pla d'Igualtat d'TecnoCampus.

Activitats de sensibilització

La Unitat d'Igualtat i la Comissió de Campus Saludable i Sostenible del TecnoCampus us conviden a participar en la primera edició del “Cicle de conferències salut i gènere”:

- 23 de febrer: Salut i perspectiva de gènere. Biaxos en salut i gènereInscriu-te.

- 3 de març: Sexualitat i relacions socioafectives. Sexe segur, empoderament, conductes sexuals de risc, alcohol i sexeInscriu-te.

- 4 de març: Sexualitat maduraInscriu-te.

- 10 de març: Carrera professional, salut i fertilitatInscriu-te

 

Barcelona Women Acceleration Week (BWAW) neix amb l'objectiu d'accelerar i dinamitzar la igualtat de gènere per ajudar a aconseguir la participació plena i la igualtat d'oportunitats de la dona en el sector industrial a nivell local i global en vigílies del Dia Internacional de la dona (8 de març).

La primera edició de BWAW, organitzada per El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació INCYDE, se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de març de 2021 i es retransmetrà en directe.

Informació i inscripcions en aquest enllaç

BWA

5 DE MAYO

LA IGUALDAD DE GÉNERO IMPORTA. LOS CONCEPTOS CLAVE PARA HACER FRENTE A LOS ESPEJISMOS DE LA IGUALDAD.

Acción formativa interna

Formación a cargo de María de la Fuente, Doctora en Ciencia Política, y socia y consultora en iQ Institut per a l'estudi i la transformació de la vida quotidiana.

 

El objetivo de esta formación es potenciar la conciencia y sensibilización sobre la igualdad, diversidad e inclusión. Contextualizar la importancia del plan de igualdad y establecer y potenciar hábitos asociados a la igualdad, siendo conscientes de los prejuicios y malas praxis habituales.

 

Martes, 5 de mayo de 2020 

Horario: 11:30 h. a 13:30 h.

13 AL 24 MAIG 
 

ACTIVITATS DE LA SETMANA DE LA IGUALTAT CONTRA LA LGBTIFÒBIA

 

Del 13 al 24 de maig, la Unitat d'Igualtat de la UPF, en coordinació amb altres agents de la comunitat universitària, organitza la tercera Setmana de la Igualtat del curs, amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTIfòbia. 

Consulta la informació de les activitats en aquest enllaç

Descarrega't el cartell

 

DIMECRES 8 DE MAIG
 

SEMINARI: ABUSOS SEXUALS ALS CAMPUS UNIVERSITARIS

 

Seminari "Abusos sexuals als campus universitaris", organitzat per la Societat Catalana de Victimologia i la Universitat Pompeu Fabra.

Dia 8 de maig de 2019. Inici: 16:00 h. Cloenda: 19:00 h.
Lloc: Universitat Pompeu Fabra
C/ Ramon Trias-Fargas 25-27 08005
Barcelona Sala Albert Calsamiglia (Campus
Ciutadella, Edifici Roger de Lluria)

Consulta la informació en aquest enllaç

 

DIJOUS 2 DE MAIG

FEM UN NOU CÀNON: FEMENÍ & FEMINISTA

Sessió de brainstorming col·lectiu conduïda per l'escriptora Mª Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, que organitza la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i s'adreça a tota la comunitat universitària.

Dia 2 de maig de 2019, 12:30 h.
Lloc: Universitat Pompeu Fabra
Auditori Mercè Rodoreda

Consulta el cartell en aquest enllaç

 

DISSABTE 16 DE MARÇ
 

HACKGIRL

Hackgirl
La HackGirl busca fomentar las vocaciones tecnológicas en chicas de 12 a 18 años, resolviendo un reto tecnológico vinculado a la gestión de residuos. Esta actividad se realizará de 10 a 18h en el TecnoCampus.

 

DIVENDRES 8 DE MARÇ
 

TROBADA SILENCIOSA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

 

El 8 de març, es realitza una trobada silencioa de la comunitat universitària del TecnoCampus. Serà a les 14h a la plaça del TecnoCampus i s'haurà de portar una peça de roba o un complement de color lila.

 

DIJOUS 7 DE MARÇ
 

PROJECCIÓ DEL MONÒLEG NO SOLO DUELEN LOS GOLPES, DE PAMELA PALENCIANO

La HackGirl busca fomentar las vocaciones tecnológicas en chicas de 12 a 18 años, resolviendo un reto tecnoógico vinculado a la gestión de residuos. Se realizará a las 11h en el Innolab del TecnoCampus.
 

PILARS FEMENINS

Activitat de 14 a 14:30h a la plaça del TecnoCampus, a càrrec de les dones castelleres dels Passarells del TecnoCampus.

 

DIMECRES 6 DE MARÇ
 

VINE I INFORMA'T SOBRE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT DE LA ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS

Es tracta d'una carpa informativa amb música ambiental a càrrec de la nova comissió d'estudiants del Tecnocampus vinculada a temes de Igualtat. Aquesta activitat serà d'11 a 14h a la Plça del TecnoCampus.

TAULA RODONA EL 8 DE MARÇ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Taula Rodona Dia Internacional de la Dona

El 8 de març, es realitza una taula rodona amb Motiu del Dia Internacional de la Dona sobre temes com la Bretxa salarial, la política de quotes, els polítiques de Conciliació horària, rols i a els estereotips de gènere en l'món professional i impacti a els procesos de Socialització.

 

JORNADA D'EMPRESÀRIES. DÓNA'T UN IMPULS!

 

L'associació "Dóna't un impuls" va néixer fa ja 2 anys amb l'objectiu d'arribar a tota aquella dona empresària i emprenedora de la província de Barcelona i alhora promoure networking, la conciliació laboral, impulsar formació empresarial i col·laborar en la dinamització econòmica del nostre entorn allà on es requereixi la nostra presencia. 

Avui són ja més de 80 sòcies de Mataró, Maresme i altres, les que formen part d'aquesta associació dinàmica, enèrgica, amb força i amb molt d’Impuls. La Jornada té lloc al TecnoCampus Mataró.

 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dia Internacional de la violència masclista

Per segon any consecutiu, en el marc del Dia Internacional de la Violència Masclista es realitzarà una exposició participativa sobre les violències masclistes, els mitjans de comunicació i el nostre entorn més immediat.

Aquest any es contrastaran els resultats d’una enquesta sobre la percepció de la desigualtat, realitzada al TecnoCampus.

Premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere

VII Premi a la Recerca TFG en gènere a la UPF

Aquest premi, dotat amb 1.000 €, està adreçat a estudiants de la UPF i dels seus centres adscrits que presentin un treball de fi de grau el curs 2020-21 i hagin obtingut una nota mínima de 7,5 en primera convocatòria. Es poden presenstar treballs fins el 15/7/2021.

Consulta les bases i tota la informació