El TecnoCampus ha creat un registre d'associacions d'estudiants intern, amb l'objecte de vetllar pels interessos de les associacions, donant-les a conèixer dins l'àmbit universitari, així com tenir un control sobre el cens de les diferents entitats que composen el teixit associatiu.

La competència sobre aquest registre recau a la Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària (UACU).

Entitat col·laboradora amb el Teixit Associatiu de TecnoCampus:


 

 

 

 

 

Pàgina Web

Associacions del TecnoCampus

Actualment el TecnoCampus disposa de quatre associacions en el teixit associatiu:

L' AsEst és un grup creat pels propis estudiants de la universitat. Està formada per diferents comissions de tots els àmbits i liderats pels mateixos estudiants.

S'encarrega de vetllar pels interessos de tots els estudiants i té com a finalitat organitzar activitats universitàries de tot tipus: culturals, esportives, socials i lúdiques; donant suport a totes les iniciatives per part de les comissions.

Si encara no ets soci/a pots fer-ho en aquest enllaç!

També, durant el curs, qualsevol estudiant es podrà adherir en totes les comissions que desitgi, tenint la possibilitat de reconèixer d'entre 2 i 6 crèdits en tot el grau.

Els objectius principals de l'AsEst són:

 • Representar i defensar els interessos i els drets dels estudiants del TecnoCampus.
 • Promoure i fomentar la participació dels estudiants com a òrgan de govern de la pròpia universitat.
 • Exigir i promoure la millora de la qualitat docent.
 • Oferir un servei d'informació i assistència a l'estudiant.
 • Promoure l'interès per la cultura a la Universitat.
 • Fomentar la creativitat dels estudiants del TecnoCampus.
 • Establir contactes amb estudiants i associacions d'estudiants d'altres universitats.
 • Poder formar part de les diferents comissions que formen l'AsEst: activitats esportives, grups de fotografia, colla castellera, Buddy Program...

Tens dubtes? Posa't en contacte amb l'AsEst!

Directori de comissions de l'AsEst

1. ANALOG RESISTANCE

L'objectiu d'Analog Resistance és potenciar la fotografia analògica dins la comunitat d'estudiants del Tecnocampus, oferint un espai on es disposi dels recursos necessaris per practicar-la. Aprendràs a disparar en analògic i a valorar el fet de capturar instants amb la càmera, ja que  es  disposa d'un nombre limitat d'exposicions per carret.

Si t'apassiona la fotografia, no dubtis en fer el pas a l'analògic!

Correu  ·  Instagram

 

2. eSPORTS

Grup d’estudiants que organitza una Lliga d’eSports, on estudiants de totes les universitats competeixen en diferents torneigs dels jocs actuals.

Correu · Instagram

 

3. IAESTE

Grup d’estudiants que posen en comú els seus coneixements per tal completar la seva formació acadèmica fent pràctiques laborals a l’estranger a través del programa d’intercanvi IAESTE.

Correu

 

4. TEDxTECNOCAMPUS (UPF)

TEDxTecnoCampus (UPF) és un grup d'estudiants que organitzen l'edició del TEDx, un esdeveniment que reuneix idees, reflexions i connecta persones.

Forma part de l'equip i ajuda'ls a crear una experiència única!


Correu  ·  Instagram

 

5. TCM Podcast

Som un grup d'estudiants que realitza TCM Podcast, un pòdcast amb la missió de compartir coneixement i transmetre valor a tot el món.

Realització, imatge, so, guió... si t'apassiona el món de la producció i les xarxes et pot interessar unir-te a l'equip de TCM Podcast!

Uneix-te i creix amb nosaltres!
 

Correu  ·  Instagram

 

6. Cineclub TCM

Benvinguts al Cineclub! 

El nostre objectiu és fomentar la cultura cinematogràfica entre els estudiants a partir de sessions de cinema amb comentari cada 15 dies. Tota la informació de les sessions (horaris, llocs, cartellera...) es publica a les nostres xarxes socials.

Vine al Cineclub!

Correu  ·  Instagram  ·  Twitter

 

7. Buddy Program

Es tracta d'acompanyar i donar suport als estudiants internacionals que arriben al TecnoCampus, per fer que la seva arribada i adaptació sigui el més fàcil possible! 

Els estudiants de TecnoCampus que hi participen, es troben amb els estudiants i a partir d'aquí, s'estableixen certs vincles d'afinitat. 

Correu  ·  Instagram

 

Registra una comissió

Si has pensat en crear una comissió dins l'ASEST: Contacta amb l'AsEst

La junta de l'AsEst us assessorarà de com registrar la vostra comissió d'estudiants. És necessari que abans de fer qualsevol altre tràmit, demana una reunió tècnica conjunta amb l'AsEst.


L'Associació dels Passerells són la colla castellera universitària del TecnoCampus de Mataró. Va ser fundada l'any 2011 i és membre de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

És la desena colla castellera universitària apareguda i la tercera que esdevingué membre de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, després dels Ganàpies de la UAB i els Pataquers de la URV. Compten amb el suport dels Capgrossos de Mataró, la principal colla castellera convencional del Maresme. Durant el curs, assagen cada dimarts i divendres a la plaça del Tecnocampus. Vesteixen amb camisa de color lila i els seus millors castells són el 2 de 7 amb folre, el pilar de 6 amb folre, el 3 de 7 i el 4 de 7.

Van néixer durant el Nadal del 2010. El primer assaig va fer-se el 15 de febrer de 2011. Al cap d'un mes, el 31 de març van descarregar el seu primer castell, un pilar de 3. L'actuació va fer-se durant el programa de ràdio El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac, emès en directe des de l'Auditori del Tecnocampus. El 14 de novembre del 2011 la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va aprovar l'ingrés dels Passerells del Tecnocampus a l'entitat. El dia 10 de desembre del 2015, en la seva Diada d'Hivern, aconsegueixen fer la millor actuació des dels seus inicis: 3de7, 2de7f, 4de7 i Pde6f.

Actualment la colla està formada per uns 150 inscrits. Els assaigs són cada dimarts i divendres de 14h a 16h i es fan 4 diades d'hivern i 4 de primavera.

Posa-t'hi en contacte a través de la seva web, el correu o l'Instagram.

 


És un grup d'estudiants encarregat d'organitzar esdeveniments cultural al TecnoCampus per a potenciar diverses activitats, dins d'un ventall molt ampli, amb la finalitat de promoure la vida universitària entre tots els estudiants.

Posa-t'hi en contacte a través del correu o l'Instagram.

Associació TecnoCampus Motorsports és constitueix per tal de crear un grup de treball per a poder desenvolupar un vehicle elèctric per a competir a la Formula Student,  una competició on estudiants universitaris de tot el món competeixen en el disseny, desenvolupament, construcció i conducció d'un vehicle monoplaça, combinant aspectes enginyeria i empresarials. Actualment comptem amb 65 socis de 8 graus diferents del centre universitari TecnoCampus.

Posa-t'hi en contacte a través del correu, la web o les seves xarxes socials: instagram, LinkedIn i Twitter

 

 

 

VOLS REGISTRAR UNA ASSOCIACIÓ AL TECNOCAMPUS?

Les associacions d'estudiants que vulguin operar en l'àmbit universitari del TecnoCampus hauran d'inscriure's en el Registre d'Associacions del TecnoCampus.

Si has pensat en crear una nova associació:

La UACU us assessorarà de com registrar la vostra associació d’estudiants. És necessari que abans de fer qualsevol altre tràmit, demaneu una reunió tècnica amb la UACU.

Condicions que cal complir: Per tal de que el TecnoCampus reconegui una associació cal que aquesta compleixi les condicions següents:

 1. Les associacions han de presentar una sol·licitud d'inscripció adreçada al Registre d’Associacions del TecnoCampus i per correu electrònic a vidauniversitaria@tecnocampus.cat, i signada pels tres estudiants de la junta on el/la seva presidenta ha de ser estudiant matriculat al centre i interloculator/a. 
 2. Que els seus socis i sòcies siguin majoritàriament estudiants del TecnoCampus i que es trobin en ple ús dels seus drets acadèmics.
 3. Que entre els seus socis i sòcies hi hagi un mínim de tres estudiants amb matrícula vigent al TecnoCampus. 
 4. Que l'associació estigui degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre d'associacions corresponent en el cas d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol.
 5. Que estigui oberta a tot l’estudiantat de TecnoCampus.
 6. Que l’Associació estigui degudament censada .

El TecnoCampus ha creat un registre d’associacions d’estudiants intern, amb l’objecte de vetllar pels interessos de les associacions, donant-les a conèixer dins l’àmbit universitari, així com tenir un control sobre el cens de les diferents entitats que composen el teixit associatiu.
La competència sobre aquest registre recau a la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU).


1. Sol·licitud d'inscripció signada per tres persones estudiants del TecnoCampus que formin l'associació, una de les quals n'ha de ser l'interlocutor o l'interlocutora, amb indicació de les dades següents: nom, número de document d'identitat, adreça postal, adreça electrònica, telèfon i vinculació amb el TecnoCampus amb indicació, si escau, del grau i curs del seu estudi.
2. Document acreditatiu de la inscripció en el
Registre d'Associacions de la Generalitat o en el registre corresponent.
3. Exemplar de l'acta fundacional i dels Estatuts de l'associació segellats pel Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o pel registre corresponent.
4. Certificació, expedida per l'òrgan competent de l'associació, en què s'indiqui el nombre de socis i sòcies que siguin estudiants amb matricula vigent al TecnoCampus.

 

La utilització del nom del centre universitari TecnoCampus, ja sigui en la seva literalitat o mitjançant que identifiqui a l'associació amb el TecnoCampus, requereix l'autorització de la unitat/autoritat pertinent de la Fundació TecnoCampus, amb caràcter previ a la inscripció de l'associació en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent.

Per això, cal que feu la vostra petició en el punt 1 del procediment del registre.

El període d'entrega de les sol·licituds és el més de setembre i gener d’any en curs.

Si vols presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits per l’activitat que desenvoluparà l’Associació, primer s’ha d’aprovar la teva associació i seguidament hauràs de seguir el procediment per poder fer la sol·licitud de reconeixement de Crèdits RAC per l’activitat proposada i aprovada.

Són deures de les associacions els següents:

a) Desenvolupar les seves activitats respectant sempre les regles de convivència universitària, la llibertat d'expressió, la legalitat i la normativa del TecnoCampus.

b) Respectar i conservar el patrimoni del TecnoCampus així com les persones membres de la comunitat universitària, entre elles, els seus socis i sòcies.

c) Comunicar al TecnoCampus qualsevol canvi en els seus estatuts o en les dades de contacte de les persones que les representen.

d) Presentar una memòria anual de les activitats dutes a terme i justificar les despeses realitzades a càrrec dels ajuts del TecnoCampus, abans de la finalització del primer trimestre del curs, que contingui la documentació següent:

L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a un avís a l'associació, mitjançant el qual se li atorgarà un termini de quinze dies per resoldre les mancances detectades. Si transcorregut aquest termini aquestes no haguessin estat resoltes, es procedirà a cancel·lar-ne la inscripció en el Registre, per resolució de la Direcció de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària.

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE REGISTRE

Descarrega't la documentació i envia-ho al correu!