La Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) gestiona un seguit de recursos i equipaments per els diferents col·lectius d’estudiants universitaris del TecnoCampus.

Equipaments

Espai de referència de gestió dels recursos logístics i materials de les diferents comissions que formen l’ASEST, així com també l’espai de reunió i seu de l’Associació d’Estudiants del TecnoCampus. Per tal de poder-n’hi fer ús de forma col·laborativa s’ha de seguir un procés de reserva i el protocol d’ús.

Aquest espai disposa dels següents equipaments:

 • 1 sala de reunió amb capacitat per unes 15 persones.
 • 1 espai de lliure accés que disposa de mobiliari útil per a generar espais de trobada i de creació de xarxes entre els col·lectius, amb 10 armaris d'ús privatiu i temporal per emmagatzemar el material dels col·lectius.

PROTOCOL D'ÚS DE L'ESPAI d'ESTUDIANTS

Per tal de poder fer ús de l’espai comú, segueix les indicacions del protocol d’ús establert a la normativa d'ús dels espais del TecnoCampus:

 • L'horari d'obertura del l'equipament és de 9 a 21h, de dilluns a divendres
 • Si voleu fer una reserva d'espai empleneu el següent formulari 


La plaça del centre universitat és l’espai més emblemàtic de la vida universitària del TecnoCampus, un espai d’ús, passeig, interrelació i descans per a tota la comunitat TecnoCampus. Per tal de poder-n’hi fer ús de forma col·laborativa s’ha de seguir un procés de reserva, esperar a l’aprovació de l’activitat i seguir el protocol d’ús.

Si vols fer una petició emplena el formulari 

Protocol d’ús de la Plaça Universitat en cas que l'activitat sigui autoritzada.

 • Cal sol·licitar ús de l'espai amb una antelació mínima de tres setmanes a la UACU per tal de poder tramitar l'autorització pertinent.
 • En cas que es faci servir material de la unitat, caldrà que es netegi abans i després de l'ús.

Equipaments No subjecte a Tarifa però prèvia autorització de la UACU i disponibilitat de l’espai:

 • 1 espai amb mobiliari i punts de connexió a la xarxa.
 • Hall Universitat: Presentacions de comissions/serveis, exposicions.
 • Aules o altres segons disponibilitat: Presentacions, conferències,..

Si es vol reservar qualsevol dels equipaments anteriorment esmentats ho podeu emplenant el següent formulari.

Si es vol reservar algun dels diferents espais oferts es pot fer emplenant el següent formulari i especificar quin a ALTRES.

Un cop rebem la sol·licitud contactarem amb la persona responsable  per explicar el procediment a seguir.

Recursos

Els grups d'estudiants inscrits en el Directori de comissions de l’ASEST o autoritzats per la Unitat de Vida Universitària del TecnoCampus poden gaudir d'ajuts directes de cessió de material per a les activitats que desenvolupen al TecnoCampus.

Per a gaudir d’aquests ajuts cal emplenar aquest formulari. Posteriorment, es comprovarà la disponibilitat del material demanat i es confirmarà la sol·licitud de reserva per correu electrònic.

Es disposa del següent material:

 • 10 taules plegables de plàstic de 180 x 80 cm. Adequades per estands informatius, paradetes o activitats afins.
 • 20 cadires plegables de plàstic.

Si voleu reservar qualsevol d’aquest recursos ho podeu fer emplenant el següent formulari

Per a les activitats que es vulguin realitzar fora de la Plaça, caldrà l'autorització prèvia de la direcció corresponent.

Les comissions i col·lectius d’estudiants del TecnoCampus, poden sol·licitar recolzament per a la difusió i promoció de les seves activitats:

 • Publicació a les xarxes socials de l'AsEst i en altres del Centre Universitari TecnoCampus. (FaceBook, Twitter i Instagram).
 • Publicació de notícies al Butlletí d'estudiants.
 • Publicació de notícia al portal del TecnoCampus.
 • Difusió entre delegats i delegades del TecnoCampus.
 • Impressió de cartells: 5 cartells A3 o A4 per activitat, per penjar als espais de referència de difusió dels edificis TCM1 i TCM6 del TecnoCampus.

Per a fer difusió de les activitats cal emplenar correctament la inscripció de petició i facilitar la imatge gràfica que es vol utilitzar per a fer la difusió, així com el text resum de l'activitat.

Tota gràfica amb una petició de producció a paper haurà d'incorporar el Logotip oficial de TecnoCampus, el trobareu adjunt per descarregar en la pestanyeta "Documentació" d'aquesta mateixa pàgina de petició de difusió.

Després de la petició, es gestionarà amb la unitat de Comunicació del TecnoCampus i seguidament es comunicarà al responsable de l'activitat en quins suports serà possible fer la difusió.

Les demandes s’hauran de sol·licitar amb un més d’antelació.

Si voleu el suport en la difusió ho podeu fer emplenant el següent formulari: