Aula Oberta d'Idiomes del TecnoCampus

TecnoCampus organitza cursos d’idiomes adreçats als estudiants universitaris de grau principalment. Aquests cursos, que tenen l’aval de la Universitat Pompeu Fabra, s’obren a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per acreditar el coneixement d'una llengua estrangera d’acord a la Llei 1/2018.

Tots els cursos són impartits per un equip docent sota la direcció del servei d'Idiomes UPF.

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE L'AULA OBERTA D'IDIOMES

 • 1
  Aula Oberta d'Idiomes del TecnoCampus

  Descarrega't el fulletó informatiu. 

  Modalitats, calendari, places, requisits, preu...

   

  Descarrega'l

Informació general

Duració: Curs acadèmica (anual).

Estructura: En la modalitat presencial es realitzen 90h presencials i 60h de treball autònom (tres hores seguides un dia a la setmana) i en la modalitat semipresencial es realitzen 55h presencials i 95h de treball autònom (dues hores seguides un dia a la setmana).

Calendari: Les classes presencials comencen el dia 27 de setembre del 2021 i finalitzen el 17 de juny del 2022 (aquestes dates poden ser modificades a causa de l'actual situació de crisis sanitària). Consulta calendari acadèmic.

Places: Les places són limitades, màxim 30 estudiants (modalitat presencial) i 20 estudiants (modalitat semipresencial). Per iniciar qualsevol dels cursos cal un mínim de 15 inscripcions (modalitat presencial) i 13 inscripcions (modalitat semipresencial).

Certificació: La superació dels cursos permet obtenir un certificat avalat per Idiomes UPF. Els certificats, amb la garantia de reconeixement UPF, acrediten el tipus de curs, el nombre d'hores i el nivell establert dins del Marc europeu comú de referència. 

Requisits: Acreditar el nivell previ d'idioma. Per saber el teu nivell hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüística-PDL (si no l´has fet) o bé acreditar-lo amb una certificació oficial del nivell assolit fins ara.

Qui pot accedir: Qualsevol persona major d'edat. Tot i que en l'assignació de places tindran preferència els estudiants i Alumni TecnoCampus i estudiants de grau d'altres universitats.

Bonificacions: Programa Parla 3 de la Generalitat per estudiants universitaris.

Matrícula Aula Oberta d’Idiomes: 595€.

Abonament: un únic pagament o dos pagaments (350€ en el moment de matrícula i 245€ al desembre 2021).
En cas de baixa del servei cal notificar-ho a través de e-secretaria. Es retornarà l'import proporcional (sense els 115€ de taxes de gestió) dels trimestres pendents. Si la tramitació es realitza abans del 15 d’octubre serà el 100%, abans del 3 de desembre será el 60% i si és abans del 18 de març el 30%. 

Certificat acreditatiu: 30€ (preu orientatiu).


Preinscripcions obertes fins el 29 de setembre del 2021 a les 23:59h.

Formulari de preinscripció: Emplena el formulari en aquest enllaç

 

Primera matrícula 

 • Qui: Estudiants TecnoCampus, ALUMNIS i estudiants d'altres universitats que hagin fet la pre-inscripció abans del dia 17 de setembre (23:59h).
 • Prioritat: Segons ordre d'arribada de peticions mantenint la seqüència de col·lectius anteriors. 
 • Entre el 23 i 24 de setembre del 2021 Gestió Acadèmica t’informarà per correu electrònic la plaça assignada (en funció de les preferències expressades i places disponibles), hauràs de confirmar l’acceptació en el termini de 48 h. per tal de formalitzar la matrícula i podràs incorporar-te d’immediat al curs.

Segona matrícula 

 • Qui: Estudiants TecnoCampus, ALUMNIS, estudiants d'altres universitats i altres persones que no siguin dels col·lectius anteriors que hagin fet la pre-inscripció abans del dia 24 de setembre (23:59h).
 • Prioritat: Segons ordre d'arribada de peticions mantenint la seqüència de col·lectius anteriors. 
 • Entre el 30 de setembre i 1 d'octubre del 2021 Gestió Acadèmica t’informarà per correu electrònic la plaça assignada (en funció de les preferències expressades i places disponibles), hauràs de confirmar l’acceptació en el termini de 48 h. per tal de formalitzar la matrícula i podràs incorporar-te d’immediat al curs ja iniciat.

Tercera matrícula 

 • Qui: Estudiants TecnoCampus, ALUMNIS, estudiants d'altres universitats i altres persones que no siguin dels col·lectius anteriors que hagin fet la pre-inscripció abans del dia 29 de setembre (23:59h).
 • Prioritat: Segons ordre d'arribada de peticions mantenint la seqüència de col·lectius anteriors. 
 • Entre el 7 i 8 d'octubre del 2021 Gestió Acadèmica t’informarà per correu electrònic la plaça assignada (en funció de les preferències expressades i places disponibles), hauràs de confirmar l’acceptació en el termini de 48 h. per tal de formalitzar la matrícula i podràs incorporar-te d’immediat al curs ja iniciat.

Preu: 15 €

Realització de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) d'anglès pròpia del servei d'Idiomes UPF per poder adreçar els interessats als nivells adequats. 

Estàs exempt de la realització de la PDL en els següents casos:

 • Si vols realitzar un curs d'idioma diferent de l'anglès.
 • Si ja disposes d'un certificat oficial acreditatiu de nivell assolit fins ara. Cal adjuntar-lo en la pre-inscripció. (Consulta els certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el següent enllaç
 • Si has participat en cursos anteriors a l'Aula Oberta d’Idiomes.
 • Si ets estudiants que inicia els seus estudis al TecnoCampus en el curs 2021/22 i ja has estat assignat per fer la PDL amb la seva Escola.

Les proves es realitzen de forma online, un cop inscrit i validat el pagament es rebrà un enllaç personal per realitzar-la. Inscriu-te (enllaç)

Primera data límit per inscriure's: 17 de setembre de 2021

Segona data límit per inscriure's: 24 de setembre de 2021

Tercera data límit per inscriure's: 29 de setembre de 2021

NOTA: La realització de la PDL no assegura l'obtenció de la plaça als cursos de l'Aula Oberta d'Idiomes

Consulta el resultat de la PDL (actulitzat 30/10/2020)

Consultes

Necessites més informació?

CONTACTA AMB NOSALTRES

 

Idiomes i nivells pel curs 2021/22

Les taules següents mostren l'oferta de grups de cada idioma i nivell.

MODALITAT PRESENCIAL (1 dia a la setmana 3h)

 

 

MODALITAT SEMIESENCIAL (1 dia a la setmana 2h)